Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)

Наказ № 42 від 25.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 42 від 25.12.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 лютого 1998 р.
                   за N 135/2575
 
 
  Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання,
  розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших
  лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту
            населення України
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці
                      та соцполітики
     N 339 ( z0976-01 ) від 10.08.2001
     N 269 ( z0967-06 ) від 03.08.2006 }
 
 
   З метою    удосконалення    системи    забезпечення
санаторно-курортними путівками   інвалідів   і   пенсіонерів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку, зберігання,
розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших
лікувально-оздоровчих установ в органах  соціального  захисту
населення України, що додається.
   2. Зареєструвати Інструкцію про порядок обліку, зберігання,
розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших
лікувально-оздоровчих установ в Міністерстві юстиції України.
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
соціального забезпечення УРСР від 26 квітня 1990 року N 67 "Про
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу
і видачі путівок в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку в
органах соціального забезпечення Української РСР".
 
 Перший заступник Міністра               С.А.Вегера
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства праці та
                    соціальної політики України
                    25 грудня 1997 р. N 42
 
              Інструкція
     про порядок обліку, зберігання, розподілу та
     видачі  путівок до санаторно-курортних та
     інших лікувально-оздоровчих установ в органах
     праці та соціального захисту населення України
 
   ( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці
    та соцполітики N 339 ( z0976-01 ) від 10.08.2001 )
 
   ( За текстом Інструкції слова "за місцем одержання
    пенсії" та "за місцем пенсійного обліку" замінено
    словами "за місцем обліку на санаторно-курортне
    лікування" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
    N 339 ( z0976-01 ) від 10.08.2001 )
 
  ( У назві Інструкції та тексті слова "органи соціального
   захисту населення" замінено словами "органи праці та
   соціального захисту населення" згідно з Наказом Мінпраці
   та соцполітики N 339 ( z0976-01 ) від 10.08.2001 )
 
 
 
   { Розділ 1 виключено на підставі Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 269 ( z0967-06 ) від 03.08.2006 }
 
 
   { Розділ 2 виключено на підставі Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 269 ( z0967-06 ) від 03.08.2006 }
 
 
   { Розділ 3 виключено на підставі Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 269 ( z0967-06 ) від 03.08.2006 }
 
 
     1. Порядок планування та розподілу путівок до
     санаторіїв, пансіонатів та будинків відпочинку
 
   1.1. Путівки  до  санаторіїв,  пансіонатів  чи  будинків
відпочинку отримує Міністерство праці та соціальної політики
України, Міністерство праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління  соціального  захисту населення в централізованому
порядку на підставі угод, укладених із  санаторно-курортними
установами,  пансіонатами,  будинками  відпочинку  за рахунок
бюджетних асигнувань та інших видів надходжень, передбачених на
санаторно-курортне лікування інвалідів та пенсіонерів.
   Санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці  і
пенсіонерів в санаторіях системи Міністерства праці та соціальної
політики здійснюється за рахунок коштів, затверджених кошторисами
доходів та видатків розділу 090000 "Соціальний захист і соціальне
забезпечення", підрозділу 090200 "Пільги ветеранам війни і праці"
та підрозділу 091000 "Кошти з бюджету, що передаються до Фонду
України  соціального  захисту інвалідів", а пенсіонерам, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,- за рахунок коштів Фонду для
здійснення  заходів  щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення.
   1.2. Розподіл путівок на майбутній рік між Міністерством
праці  та  соціального  захисту  Автономної Республіки Крим,
управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, які, в свою
чергу, розподіляють їх між управліннями (відділами) соціального
захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів
міських (районних у містах) Рад пропорційно кількості заявників,
що перебувають на обліку для отримання путівки, з урахуванням
пільг, встановлених чинним законодавством для окремих категорій
громадян, та їх профілю захворювання, здійснюється Управлінням у
справах інвалідів, ветеранів війни і праці Міністерства праці та
соціальної політики України і затверджується заступником Міністра.
   1.3. Розподіл путівок, оформлений за відповідною формою і
затверджений Міністром праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим та начальниками управлінь соціального захисту
населення  обласних,  Київської  та  Севастопольської міських
державних адміністрацій, повинен бути поданий бухгалтерії цих
управлінь  не  пізніше  5 днів з моменту отримання вхідних
документів.
   Бухгалтерія обласного  (міського)  управління  соціального
захисту населення несе відповідальність за отримання, зберігання,
відправку та видачу районним (міським) управлінням (відділам)
соціального захисту населення санаторно-курортних путівок.
   1.4. До 5% від загальної кількості путівок в санаторії
системи Міністерства праці та соціальної політики України можуть
обмінюватись на путівки в інші відомчі та профспілкові санаторії.
   1.5. Управління (відділи) соціального  захисту  населення
районних адміністрацій, виконкомів міських (районних у містах) Рад
на підставі даних обліку ветеранів війни, праці, інвалідів і
пенсіонерів,  які  потребують  санаторно-курортного лікування,
направляють Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням соціального захисту населення річні заявки на путівки:
   - попередні - до 15 липня поточного року на наступний рік;
   - уточнені - до 20 січня року, на який плануються путівки.
   Міністерство праці  та  соціального  захисту  Автономної
Республіки Крим,  управління  соціального  захисту  населення
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій подають Міністерству праці та соціальної політики
України річні заявки на оздоровлення пенсіонерів та інвалідів
(додаток 2):
   - попередні - до 15 серпня поточного року на наступний рік;
   - уточнені - до 10 лютого року, на який плануються путівки.
 
      2. Порядок обліку надходження та зберігання
          санаторно-курортних путівок
 
   2.1. В Міністерстві праці та соціальної політики України,
Міністерстві праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим,  управліннях  соціального  захисту  населення обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських, районних  державних
адміністрацій, виконкомів міських (районних у містах) Рад облік
надходження санаторно-курортних путівок здійснюється на підставі
супровідних  документів  (накладних,  видаткових  ордерів,
рахунків-фактур та ін.) організацій, від яких надійшли путівки.
   Документи на надходження путівок реєструються в спеціальній
книзі із зазначенням дати надходження і дати та номера документа,
найменування організації, від якої отримані путівки, для якої
категорії пенсіонерів, кількості путівок та загальної суми. На
супровідному  документі  повинен  бути  підпис  матеріально
відповідальної особи про отримання путівок. Супровідний документ
разом  із  путівками  передається спеціалісту, який здійснює
бухгалтерський облік санаторно-курортних путівок, для їх обліку,
як цінних паперів та бланків суворого обліку, в книгах обліку
путівок (форма N 9, частина 2) та їх кількісно-сумового обліку за
номінальною вартістю в книгах ф.296.
   Записи в книзі ф.296 здійснюються згідно з групувальною
відомістю (додаток 3), яка складається на підставі первинних
документів на надходження та відправлення (видачу) путівок.
   При оплаті органом праці та соціального захисту населення
санаторно-курортних путівок робиться бухгалтерський запис в дебет
субрахунку 178 "Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами" і
кредит субрахунку 091 "Поточний бюджетний рахунок по державному
бюджету України", а при оприбуткуванні цих путівок - в дебет
субрахунку 132 "Грошові документи" та кредит субрахунку 178. При
видачі (відправленні) путівок дебетується субрахунок 200 "Витрати
по бюджету на утримання установ та інші заходи" і кредитується
субрахунок 132.
   Повернення пенсіонером раніше виданої путівки оформляється
прибутковим ордером (додаток 4). При цьому робиться бухгалтерський
запис у дебет субрахунку 200 і кредит субрахунку 132 червоним.
   При отриманні санаторно-курортних путівок підвідомчим органом
праці та соціального захисту населення від вищестоящого органу
дебетується забалансовий рахунок 09 "Путівки", а при видачі
(відправленні) цих путівок рахунок 09 кредитується.
   Аналітичний облік путівок по субрахунку 132 і рахунку 09
ведеться в книгах ф.296 у розрізі лікувально-оздоровчих установ по
категоріях  одержувачів  (окремо  по  інвалідах  і по інших
пенсіонерах). Щомісячно по кожній: лікувально-оздоровчій установі
підраховується оборот по дебету і кредиту і виводяться залишки на
початок наступного місяця. Залишки путівок по кількості та сумі
щомісячно звіряються з актами інвентаризації путівок (додаток 5).
   Для визначення суми оборотів і залишків в цілому за місяць по
рахунку 09 і субрахунку 132 на підставі даних книг ф.296 щомісячно
складається оборотна відомість ф.М-44. Дані оборотної відомості
звіряються з книгою "Журнал-головна".
   2.2. Облік санаторно-курортних путівок ведеться в книзі ф.9,
по категоріях одержувачів, вказаних в супровідних документах в
розрізі лікувально-оздоровчих установ. Кожна книга повинна мати
заголовок щодо найменувань лікувально-оздоровчих установ.
   Відповідно до найменування граф цієї  книги  обов'язково
зазначається номер та дата документа, згідно з яким отримані
путівки, назва організації, від якої вони  отримані,  назва
санаторію, пансіонату або будинку відпочинку, номери путівок, їх
терміни, номінальна вартість.
   Якщо путівка повертається пенсіонером, у книзі ф.9 рядок, у
якому ця путівка була  спочатку  записана  та  розподілена,
підкреслюється червоним олівцем і путівка реєструється другий раз
на першому вільному рядку в лікувально-оздоровчій установі з
поміткою дати повернення і прізвища пенсіонера, який повернув
путівку.
   Кожна путівка в книзі записується окремим рядком. Графи "6",
"7", "8" заповнюються після видачі путівки.
   Виправлення терміну путівки та прізвища заявника, якому вона
видана,  підтверджується  підписом  відповідальної  особи  і
засвідчується печаткою. Печатка повинна зберігатися у керівника
або у особи, на яку покладено відповідальність згідно з наказом.
   2.3. На перше число кожного місяця проводиться інвентаризація
путівок.
   Результати інвентаризації оформляються актом. З особою, що
відповідає за зберігання путівок, укладається договір про повну
матеріальну відповідальність.
   2.4. Отримані путівки повинні зберігатись в бухгалтерії в
порядку,  встановленому  для зберігання документів і бланків
суворого обліку.
 
     3. Порядок відправки санаторно-курортних путівок
     і путівок до пансіонатів та будинків відпочинку
 
   3.1. Відправка путівок Міністерству праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим,  управлінням  соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій проводить  Управління  бухгалтерського
обліку і звітності Міністерства праці та соціальної політики
України згідно з розподілом, який складає Управління у справах
інвалідів, ветеранів війни і праці і затверджує заступник Міністра
праці та соціальної політики України.
   Одноразові відправки путівок за заявками Міністерства праці
та соціального захисту автономної Республіки Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь соціального
захисту населення здійснюються також відповідно до розпорядження
заступника  Міністра  праці  та соціальної політики України.
Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим,  управліннями  соціального  захисту населення обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
відправлення путівок в управління (відділи) райдержадміністрацій,
виконкомів міських (районних у містах) Рад проводиться згідно з
розподілами, затвердженими керівниками цих органів.
   Відправка путівок здійснюється цінним листом із супровідними
документами,  в  яких зазначена кількість, вартість путівок,
контингент пенсіонерів, для яких вони призначаються, не пізніше
трьох днів з часу затвердження розподілу путівок керівництвом.
   3.2. Для відправки путівок  поштою  бухгалтерія  складає
видатковий ордер (додаток 6) в трьох примірниках, в яких перший та
третій примірники відправляються одержувачу, а другий примірник із
зведеним звітом подається керівнику бухгалтерії для затвердження і
списання путівок із підзвіту.
   Третій примірник  видаткового  ордеру є підтвердженням в
одержанні путівок органом праці та соціального захисту населення.
Підписаний    керівником   та   головним   бухгалтером
організації-одержувача з відбитком її печатки, він повертається в
організацію, від якої були отримані путівки. Працівник бухгалтерії
звіряє підтвердження з другим примірником видаткового ордеру,
проставляє на другому примірнику дату надходження, підтвердження і
своїм підписом засвідчує відповідність показників 2-го і 3-го
примірників.
   Контроль за поверненням підтверджень не повинен здійснюватись
особою, яка проводить відправку (видачу) путівок і відповідальна
за їх зберігання.
   Третій примірник видаткового ордера підшивається в окрему
справу (Міністерством - по областях, обласними управліннями - по
районах) в хронологічному порядку збільшення номерів.
   При видачі  санаторно-курортних  путівок  за  дорученнями
видатковий ордер оформляється в такому ж порядку, як і при
відправленні поштою, з відміткою у видатковому ордері номера
доручення, посади, прізвища особи, яка отримує путівку, та даних
її паспорта або документа, що його замінює.
   Видаткові ордери  реєструються  в книзі по формі: номер
видаткового ордера, кому (куди), кількість путівок, сума, відмітка
про отримання підтвердження від установ одержувачів.
 
       4. Порядок видачі путівок до санаторіїв,
        пансіонатів та будинків відпочинку
 
   4.1. Путівки на  санаторно-курортне  лікування  видаються
інвалідам та пенсіонерам управліннями (відділами) соціального
захисту населення районної державної адміністрації, виконкомів
міських  (районних  в  містах)  Рад  за  місцем  обліку на
санаторно-курортне лікування. Путівка видається згідно з письмовим
розпорядженням  про її видачу керівника міського (районного)
управління (відділу) соціального захисту населення на підставі
заяви  інваліда, пенсіонера, завізованої головним бухгалтером
(відповідальною особою).
   При одержанні путівки заявник  повинен  подати  паспорт,
пенсійне посвідчення, трудову книжку, поставити підпис на своїй
заяві, зазначивши дату, номер путівки, термін лікування та назву
санаторію,  пансіонату  або  будинку  відпочинку,  де  буде
здійснюватись лікування.
   При потребі, за вимогою управління (відділу) соціального
захисту населення районної державної адміністрації, виконкомів
міських (районних в містах) Рад заявник повинен подати медичну
довідку для одержання путівки, якщо термін дії попередньої довідки
закінчився.  Про  це  заявник  попереджується  одночасно  з
відправленням виклику для одержання путівки, в якому повинен бути
зазначений перелік документів, необхідних для одержання путівки.
Інваліди і пенсіонери, які одержали путівку на санаторно-курортне
лікування, подають їх в лікувально-профілактичну установу за
місцем обліку для оформлення санаторно-курортної картки.
   4.2. При видачі путівки особа, відповідальна за облік та
зберігання путівок, робить на заяві інваліда, пенсіонера за своїм
підписом відмітку про дату видачі путівки, про те, ким вона
видана, з зазначенням адреси пенсіонера, номера його паспорта,
пенсійного посвідчення, відміткою про те, що він не працює.
Оформлена в такому порядку заява в одноденний термін підшивається
до видаткового ордера, в якому записуються номер, дата, вартість
виданої путівки і  прізвище  одержувача,  а  також  джерела
фінансування витрат на санаторно-курортне лікування.
   4.3. Облік заявників, які потребують санаторно-курортного
лікування, проводиться органами праці та соціального захисту
населення в журналах відповідної форми (додаток 7) окремо в
залежності від права осіб щодо черговості отримання путівки у
відповідності до основного профілю захворювання: позачергове,
першочергове, переважне та в порядку загальної черги.
   В журналах черговості і журналі обліку путівок робиться
відмітка  про  дату  видачі  та номер путівки, найменування
санаторно-курортної установи.
   На путівці,  виданій ветерану війни та особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), робиться помітка
відповідно до встановленого  статусу  і  номер  відповідного
посвідчення.
   4.4. При надходженні черги заявника на одержання путівки
управління (відділ) соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації, виконкомів міських, районних в містах Рад
направляє йому письмовий виклик, за яким він або уповноважена ним
особа повинні одержати путівку протягом трьох днів. У разі
письмової відмови від путівки в журналі обліку черги і на заяві
інваліда, пенсіонера робиться відповідний запис "від путівки
відмовився" з поміткою причини відмови, номера путівки і терміну
лікування (відпочинку), назви санаторію, пансіонату чи будинку
відпочинку. В цьому випадку путівка видається наступному заявнику
за чергою. Особа, яка відмовилась від путівки, з обліку не
знімається. Відмова від отримання путівки оформляється письмово.
   4.5. Путівки, які не можуть бути використані з поважних
причин інвалідом війни, можуть бути видані за рішенням керівника
органу праці та соціального захисту населення іншим ветеранам
війни, які перебувають на обліку для одержання путівки і яким
надійшла черга на отримання путівки.
   4.6. Управління (відділи) соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації, виконкомів міських (районних в
містах)  Рад   подають   інформацію   про   використання
санаторно-курортних путівок Міністерству праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим,  управлінням  соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій до 20 січня, а Міністерство праці та
соціального  захисту  Автономної  Республіки Крим, управління
соціального  захисту  населення  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських державних адміністрацій Міністерству
праці та соціальної політики України - до 10 лютого року,
наступного за звітним.
   Керівники органів праці та соціального захисту населення
несуть персональну відповідальність за нецільове використання
путівок до санаторіїв, пансіонатів та будинків відпочинку.
   Заповнення путівки засвідчується підписом посадової особи,
яка відповідальна за її видачу, та печаткою управління (відділу)
соціального захисту населення районної державної адміністрації,
виконкомів міських, районних в містах Рад.
   Видача незаповнених путівок, передача їх іншим особам, а
також видача путівок без медичних довідок забороняється.
   Виправлення терміну путівки і прізвища інваліда, пенсіонера,
якому була видана путівка, повинно бути засвідчене підписом
відповідальної особи і печаткою за згодою санаторію, пансіонату чи
будинку відпочинку.
   4.7. Путівки до санаторіїв Міністерства праці та соціальної
політики України видаються  в  порядку,  передбаченому  цією
Інструкцією.
   З метою більш ефективного та повного використання ліжко-місць
санаторіїв при наявності вільних місць, які утворилися за рахунок
недоїзду, головні лікарі санаторіїв оперативно інформують про це
Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, обласні управління соціального захисту населення, в першу
чергу: головний лікар санаторію "Слава" - Полтавське та Харківське
обласні управління соціального захисту населення; головний лікар
санаторію "Салют" - Одеське обласне управління соціального захисту
населення; головний лікар санаторію "Батьківщина" - Львівське
обласне управління соціального захисту населення; головний лікар
санаторію "Ветеран" - Міністерство праці та соціального захисту
Автономної Республіки Крим; головний лікар санаторію "Перемога" -
Київське міське управління соціального захисту населення.
   Міністерство праці  та  соціального  захисту  Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління  соціального  захисту населення в 3-денний термін
визначають інвалідів та пенсіонерів з числа тих, що перебувають на
обліку та які мають відповідні медичні рекомендації, і направляють
їх в санаторії на лікування.
   Головні лікарі санаторіїв на підставі санаторно-курортної
картки зазначених інвалідів і пенсіонерів та листа за підписом
керівників  обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь соціального захисту населення оформляють путівки з
відміткою "В рахунок недоїзду".
   Міністерство праці та соціальної політики України проводить
централізоване тиражування бланків путівок і контролює законність
їх видачі.
   Санаторії проводять їх облік в порядку, встановленому для
обліку бланків суворої звітності.
   Головні лікарі щоквартально, не пізніше 5 числа місяця,
наступного за  звітним  кварталом,  направляють  Міністерству
інформацію про використання путівок. За 4-й квартал інформація
направляється не пізніше 25 грудня поточного року.
   Невикористані в  поточному  році путівки не можуть бути
використані в наступному  році  і  повертаються  санаторіями
Міністерству не пізніше 25 грудня поточного року.
   4.8. Продовження терміну лікування розглядається лікарською
комісією  санаторію в складі заступника головного лікаря по
медичній роботі, завідуючого відділенням та дільничного лікаря.
Рішення комісії оформляється відповідним актом і затверджується
головним лікарем.
   Додатковий термін лікування не повинен перевищувати термін,
зазначений у путівці, яка надана на продовження терміну лікування.
 
     5. Відповідальність за порушення вимог порядку
     використання путівок до санаторіїв, пансіонатів
           та будинків відпочинку
 
   5.1. Персональна відповідальність за дотримання Інструкції
покладається  на  керівних працівників Міністерства праці та
соціального захисту  Автономної  Республіки  Крим,  управлінь
соціального  захисту  населення  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  районних
адміністрацій, виконкомів міських (районних у містах) Рад.
   Путівки, не використані з поважних причин інвалідами та
пенсіонерами, можуть бути списані з підзвіту районних, міських
управлінь (відділів) соціального захисту населення за їх поданням
при наявності відповідних документів тільки за рішенням колегії
Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, управлінь соціального захисту населення обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   Посадові особи,  винні  в  порушенні  порядку  видачі
санаторно-курортної путівки, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
   5.2. Відповідальність за організацію  дотримання  порядку
медичного відбору і направлення хворих на санаторно-курортне
лікування    покладається    на    головних    лікарів
лікувально-профілактичних установ.
   Контроль за використанням путівок здійснює вищестоящий орган
праці та соціального захисту населення.
 
    6. Автоматизоване забезпечення обліку, зберігання,
    розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних
       та інших лікувально-оздоровчих установ
 
   6.1. З  метою оперативного вирішення питань забезпечення
пенсіонерів та інвалідів путівками в органах праці та соціального
захисту населення і можливе використання автоматизованих систем
планування санаторно-курортного лікування і розподілу путівок з
застосуванням персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ)
та інших технічних засобів з дотриманням форм документації обліку
та інших вимог, зазначених в Інструкції.
   6.2.  Органам  праці  та  соціального захисту населення
дозволяється  використання  програмних  засобів  щодо порядку
забезпечення пенсіонерів та інвалідів путівками з дотриманням
вимог цієї Інструкції.
 
 
   { Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 269 ( z0967-06 ) від 03.08.2006 }
 
 
                       Додаток 2
                  до п.1.5 Інструкції про порядок
                  обліку, зберігання, розподілу
                  та  видачі   путівок   до
                  санаторно-курортних та  інших
                  лікувально-оздоровчих установ в
                  органах праці  та соціального
                  захисту населення України
 
     Заявка на оздоровлення пенсіонерів та інвалідів
     у 199_ році по ________________________ області
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Профіль захворювання    |N ря-|Кількість пенсіонерів та інвалідів, які потребують санаторно-курортного лікування (осіб)|Всього по кварталах|
|Назва санаторію      |дка |----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
|              |   |Всього|                в тому числі                   | I | II | III | IV |
|              |   |   |---------------------------------------------------------------------------------|  |  |   |  |
|              |   |   |учасників|учасників |          інвалідів            |пенсі-|  |  |   |  |
|              |   |   |бойових |ВВВ і при-|-----------------------------------------------------|онерів|  |  |   |  |
|              |   |   |дій   |рівняних |всього|ВВВ і при-|афган-|чорноби-|праці|з дити-|інших|   |  |  |   |  |
|              |   |   |     |до них  |   |рівняних |ців  |льців  |   |нства |   |   |  |  |   |  |
|              |   |   |     |     |   |до них  |   |    |   |    |   |   |  |  |   |  |
|---------------------------+-----+------+---------+----------+------+----------+------+--------+-----+-------+-----+------+---+----+-----+----|
|       1      | 2 |  3 |  4  |   5  |  6 |   7  |  8 |  9  | 10 |  11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 | 17 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Всього тих, які потребують  01
 санаторно-курортного
 лікування.
 I. Основні профілі захворю-
 вань:
 - органів кровообігу     02
 - органів травлення     03
 - кістково-м'язової системи 04
 - нервової системи      05
 - органів дихання      06
 - урологічних        07
 - хребта та спинного мозку  08
 - інших профілів       09
 II. Санаторії:        10
 1. Мінсоцполітики:      11
 сан."Перемога" (м.Київ)   12
 сан."Батьківщина"      13
 (м.Трускавець)
 сан."Салют" (м.Одеса)    14
 сан."Ветеран" (м.Алушта)   15
 сан."Слава" (м.Миргород)   16
 2. Іншого підпорядкування:  17
 сан.ім.Бурденка (м.Саки)   18
 сан.Слав'янський       19
 (м.Слав'янськ)
 III. Будинки відпочинку   20
 
 Начальник Управління
 
                       Додаток 3
                  до п.2.1 Інструкції про порядок
                  обліку, зберігання, розподілу
                  та  видачі   путівок   до
                  санаторно-курортних та  інших
                  лікувально-оздоровчих установ в
                  органах праці та соціального
                  захисту населення України
 
                    Управління бухгалтерського
                    обліку і звітності
 
           Групувальна відомість
         на прихід (відправлення, видачу)
          санаторно-курортних путівок
         за __________________ 199_ р.
 
-----------------------------------------------------------------
| N | Назва санаторію |Кількість путівок|Ціна (грн.)|Сума (грн.)|
|п/п|         |         |      |      |
|---+-----------------+-----------------+-----------+-----------|
|---+-----------------+-----------------+-----------+-----------|
|---+-----------------+-----------------+-----------+-----------|
|---+-----------------+-----------------+-----------+-----------|
|---------------------+-----------------+-----------+-----------|
|    Разом:    |         |      |      |
-----------------------------------------------------------------
 
   Начальник управління ___________________________
   Путівки одержав ________________________________
 
                       Додаток 4
                  до п.2.1 Інструкції про порядок
                  обліку, зберігання, розподілу
                  та  видачі   путівок   до
                  санаторно-курортних та  інших
                  лікувально-оздоровчих установ в
                  органах праці та  соціального
                  захисту населення України
 
Міністерство праці та    Прибутковий ордер N
соціальної політики  "___" _________________ 19__ р.
України
 
   Прийняти санаторно-курортні путівки, одержані від ___________
__________________________________________________________________
підстава: ________________________________________________________
---------------------------------------------------------------
| N | Назва курорту |  NN |Термін |Кількість| Ціна | Сума |
|п/п|        |путівок|-------|     |(грн.) |(грн.) |
|  |        |    |від|до |     |    |    |
|---+---------------+-------+---+---+---------+-------+-------|
|---+---------------+-------+---+---+---------+-------+-------|
|---+---------------+-------+---+---+---------+-------+-------|
|---+---------------+-------+---+---+---------+-------+-------|
|---+---------------+-------+---+---+---------+-------+-------|
---------------------------------------------------------------
 
   Головний бухгалтер
   Прийняв
 
                       Додаток 5
                  до п.2.1 Інструкції про порядок
                  обліку, зберігання, розподілу
                  та  видачі   путівок   до
                  санаторно-курортних та  інших
                  лікувально-оздоровчих установ в
                  органах праці та соціального
                  захисту населення України
 
                         Затверджую
                     ________________________
                       підпис керівника
 
                Акт
    інвентаризації залишку санаторно-курортних путівок,
    які знаходяться на зберіганні в ___________________
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________
      за станом на "___" _______________ 19__ р.
 
                              м.Київ
   Комісія в складі ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
здійснила інвентаризацію залишку санаторно-курортних путівок, які
знаходяться на зберіганні в підзвіті _____________________________
----------------------------------------------------------------
| N |Назва санаторію|Термін путівок|NN   |Кіль-|Ціна |Сума |
|п/п|        |--------------|путівок|кість|(грн.)|(грн.)|
|  |        | від | до  |    |   |   |   |
|---+---------------+------+-------+-------+-----+------+------|
|---+---------------+------+-------+-------+-----+------+------|
|---+---------------+------+-------+-------+-----+------+------|
|---+---------------+------+-------+-------+-----+------+------|
|---+---------------+------+-------+-------+-----+------+------|
----------------------------------------------------------------
Всього:
   Числиться по бухгалтерському обліку: _______________ путівок,
на суму __________ грн.
   Комісія: 1.
       2.
       3.
                   "___" _______________ 19__ р.
 
                       Додаток 6
                  до п.3.2 Інструкції про порядок
                  обліку, зберігання, розподілу
                  та  видачі   путівок   до
                  санаторно-курортних та  інших
                  лікувально-оздоровчих установ в
                  органах праці та соціального
                  захисту населення України
 
          Видатковий ордер N _________
       на відправку санаторно-курортних путівок
 
__________________________________________________________________
        (найменування одержувача путівок)
для ______________________________________________________________
           (категорія пенсіонерів)
                    "___" ____________ 199_ р.
Підстава: ________________________________________________________
Путівки видані за довіреністю N _______ від _________ через ______
------------------------------------------------------------------
| N |Назва курорту|NN   |Строки путівок|Кількість|Ціна |Сума |
|п/п|       |путівок|--------------|     |(грн.)|(грн.)|
|  |       |    | від |  до |     |   |   |
|---+-------------+-------+------+-------+---------+------+------|
| 1 |   2   |  3  |  4 |  5  |  6  |  7 | 8  |
|---+-------------+-------+------+-------+---------+------+------|
|---+-------------+-------+------+-------+---------+------+------|
|---+-------------+-------+------+-------+---------+------+------|
|---+-------------+-------+------+-------+---------+------+------|
|  |Разом:    |    |   |    |     |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Головний бухгалтер ______________________ видав _____________
               (підпис)         (кому)
перераховані в видатковому ордері путівки в кількості _______ штук
(на загальну суму _________________________________________ грн.),
одержані "___" _________________ 199_ р. _________________________
                      (підпис отримувача)
 
М.П.   Керівник __________________________
     Головний (старший бухгалтер)
 
                       Додаток 7
                  до п.4.3 Інструкції про порядок
                  обліку, зберігання, розподілу
                  та  видачі   путівок   до
                  санаторно-курортних та  інших
                  лікувально-оздоровчих установ в
                  органах праці та соціального
                  захисту населення України
 
_______________________
(район, місто, область)
 
               Журнал
   обліку __________________________, які бажають отримати
   (категорія інвалідів, пенсіонерів)
       путівки на санаторно-курортне лікування
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Дата  |Прізвище,|N пен-|Адреса, |Рекомендо-|Відмітка про  |Відмітка |Дата і  |Дата і |При- |
|п/п|прийня-|ім'я, по |сійної|місце  |вані куро-|видачу путівки |про повер-|вхідний |N ріше-|мітка|
|  |ття на |батькові |справи|прожива-|рти, сана-|(номер путівки,|нення зво-|N заяви |ння про|   |
|  |облік |повністю |   |ння, N |торії,  |термін лікуван-|ротного  |про від- |зняття |   |
|  |    |     |   |телефону|пора року |ня, назва сана-|талону до |мову в  |з облі-|   |
|  |    |     |   |    |     |торію, дата ви-|путівки  |отриманні|ку   |   |
|  |    |     |   |    |     |дачі)     |     |путівки |    |   |
|---+-------+---------+------+--------+----------+---------------+----------+---------+-------+-----|
| 1 |  2  |  3  |  4 |  5  |   6  |    7    |   8  |  9  |  10 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Журнал заповнюється за відповідними курортами:
   I. На курорти для лікування захворювань системи кровообігу
   II. На курорти для лікування захворювань органів травлення
   III. На курорти для лікування захворювань кістково-м'язової
системи
   IV. На курорти для лікування захворювань нервової системи
   V. На курорти для лікування травм і захворювань хребта та
спинного мозку
   VI. На курорти для лікування захворювань органів дихання
нетуберкульозного характеру
   VII. На курорти для лікування порушень обміну речовин і
захворювань ендокринної системи
   VIII. На курорти для лікування захворювань шкіри
   IX. На курорти урологічного профілю
   X. На курорти для лікування захворювань органів зору
   XI. В будинки відпочинку
 
Примітка. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та
     скріплений підписом начальника районного  (міського)
     управління соціального захисту населення та печаткою.
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 9, стор.308
 Код нормативного акта: 4955/1998<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн