Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 595 від 04.09.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.09.2003 N 595
 
 
   З метою забезпечення конституційного права  громадян  на
здобуття  повної загальної середньої освіти та вдосконалення
постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і
підлітків шкільного віку Н А К А З У Ю:
 
   1. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій;
 
   1.1. Забезпечити  безумовне дотримання в загальноосвітніх
навчальних закладах Інструкції з обліку дітей  і  підлітків
шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 12.04.2000 р. N 646 ( 646-2000-п );
 
   1.2. Зобов'язати керівників місцевих  органів  управління
освітою та керівників загальноосвітніх навчальних закладів:
   1.2.1. активно застосовувати різноманітні форми підвищення
мотивації учнів до навчання;
   1.2.2. на кожному уроці контролювати відвідування учнями
навчальних занять;
   1.2.3. у кожному конкретному випадку відсутності учнів на
заняттях  невідкладно  з'ясовувати  причини,  встановлювати
місцеперебування дитини, інформувати батьків та осіб, які їх
замінюють;
   1.2.4. у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є
конфлікт в учнівському колективі, залучати шкільного психолога,
надавати психологічну допомогу та вжити заходів до усунення
конфліктної ситуації;
   1.2.5. у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не
відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з
ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності -
кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;
   1.2.6. активно  використовувати  педагогічний  потенціал
батьківських  комітетів,  об'єднань батьків, піклувальних рад
навчальних закладів та громадських організацій для впливу на
учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття, їх
батьків та осіб, які їх замінюють;
   1.2.7. відновити  в усіх навчальних закладах педагогічні
лекторії для батьків та осіб, які їх замінюють.
 
   2. Враховувати стан відвідування учнями навчальних занять при
атестації  класних  керівників,  керівників  загальноосвітніх
навчальних закладів та керівників місцевих органів управління
освітою.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн