Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій

Вищий господарський суд

Постанова від 27.02.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


      ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
              27.02.2004
 
 
      Про оновлення Науково-консультативної ради
       при Вищому господарському суді України
         та створення у її складі секцій
 
 
   З метою  вдосконалення  роботи  з  підготовки  науково
обґрунтованих рекомендацій з питань, пов'язаних з роз'ясненням
законодавства, а також наданням висновків до проектів законів та
інших нормативно-правових актів, Пленум Вищого господарського суду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити новий склад Науково-консультативної ради при
Вищому господарському суді України (додаток N 1).
 
   2. Утворити у складі Науково-консультативної ради при Вищому
господарському суді України секції:
   законодавства про судоустрій, статус суддів та законодавства
про банкрутство;
   цивільного і господарського законодавства;
   законодавства про податки;
   процесуального законодавства   і   законодавства   про
інтелектуальну власність.
 
   3. Затвердити склад секцій Науково-консультативної ради при
Вищому господарському суді України (додаток N 2).
 
   4. Визнати  таким, що втратив чинність додаток N 2 до
постанови Пленуму Вищого  господарського  суду  України  від
28.02.2003 N 3 ( v0003600-03 ) "Про Науково-консультативну раду
при Вищому господарському суді України".
 
 Голова Вищого господарського
 суду України                      Д.Притика
 
 
                   Додаток 1
                   до постанови Пленуму
                   Вищого господарського
                   суду України
                   27.02.2004
 
 
               СКЛАД
       Науково-консультативної ради при Вищому
          господарському суді України
 
 
 Голова Ради         Притика Дмитро Микитович - Голова
               Вищого господарського суду України,
               доктор юридичних наук, член -
               кореспондент Академії правових наук
               України
 
 Керівники секцій
 
 законодавства про      Тітов Микола Ілліч - перший
 судоустрій, статус суддів  заступник Голови Вищого
 та законодавства про    господарського суду України,
 банкрутство         кандидат юридичних наук
 
 цивільного і господарського Демченко Сергій Федорович -
 законодавства        заступник Голови Вищого
               господарського суду України,
               кандидат юридичних наук
 
 законодавства про податки  Осетинський Анатолій Йосипович -
               заступник Голови Вищого
               господарського суду України
 
 процесуального       Москаленко Віктор Семенович -
 законодавства і       заступник Голови Вищого
 законодавства про      господарського суду України
 інтелектуальну власність
 
 Відповідальний секретар   Головенко Олег Дмитрович - начальник
 Ради            відділу узагальнення судової
               практики Управління законодавства та
               узагальнення судової практики Вищого
               господарського суду України
 
 Члени Ради
 
 Андрейцев Володимир     декан юридичного факультету
 Іванович          Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Балух Валерій Сергійович  голова Одеського апеляційного
               господарського суду, кандидат
               юридичних наук
 
 Бандура Лариса Іванівна   заступник голови Одеського
               апеляційного господарського суду
 
 Беляневич Олена Анатоліївна доцент кафедри господарського права
               Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               кандидат юридичних наук
 
 Бірюков Олександр      доцент кафедри міжнародного
 Миколайович         приватного права Інституту
               міжнародних відносин Київського
               національного університету імені
               Тараса Шевченка, кандидат юридичних
               наук
 
 Гайворонський Володимир   професор кафедри аграрного права
 Миколайович         Національної юридичної академії
               України ім. Ярослава Мудрого, доктор
               юридичних наук
 
 Гега Петро Терентійович   начальник відділу Міжвідомчого
               науково-дослідного центру проблем
               боротьби з організованою
               злочинністю, кандидат юридичних наук
 
 Глухівський Левко Йосипович перший заступник директора
               державного підприємства "Український
               інститут інтелектуальної власності",
               доктор технічних наук
 
 Данілов Олександр Дмитрович завідувач кафедри державних фінансів
               Національної академії Державної
               податкової служби України, кандидат
               економічних наук, професор
 
 Джунь В'ячеслав Васильович суддя Вищого господарського суду
               України, кандидат юридичних наук
 
 Дзера Олександр Васильович завідувач кафедри цивільного права
               Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Зав'ялов Віктор Михайлович директор департаменту правового
               забезпечення Державної податкової
               адміністрації України
 
 Задихайло Дмитро      завідувач кафедри господарського
 Вітольдович         права Національної юридичної
               академії України ім. Ярослава
               Мудрого, кандидат юридичних наук
 
 Знаменський Георгій Львович завідувач відділом Інституту
               економіко-правових досліджень
               України НАН України, доктор
               юридичних наук
 
 Кірш Олександр Вікторович  головний редактор журналу
               "Бухгалтер", доктор економічних наук
 
 Кисіль Василь Іванович   професор кафедри міжнародного
               приватного та митного права
               Інституту міжнародних відносин
               Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка
 
 Кожарська Ірина Юріївна   начальник управління організації
               захисту прав інтелектуальної
               власності Державного департаменту
               інтелектуальної власності
               Міністерства освіти і науки України
 
 Копиленко Олександр     директор Інституту законодавства
 Любимович          Верховної Ради України, доктор
               юридичних наук, академік,
               віце-президент Академії правових
               наук України
 
 Коссак Володимир Михайлович завідувач кафедри цивільного права і
               процесу Львівського національного
               університету ім. І.Франка, доктор
               юридичних наук
 
 Костицький Василь      заступник міністра фінансів України,
 Васильович         кандидат юридичних наук
 
 Крайнєв Петро Павлович   заступник директора Інституту
               інтелектуальної власності Академії
               правових України, кандидат
               економічних наук
 
 Кубко Євген Борисович    головний науковий співробітник
               Інституту держави і права ім. В.М.
               Корецького, доктор юридичних наук
 
 Кузнєцова Наталія Семенівна професор кафедри цивільного права
               Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Кучерявенко Микола Петрович завідувач кафедри фінансового права
               Національної юридичної академії ім.
               Ярослава Мудрого, доктор юридичних
               наук, професор
 
 Липницький Дмитро      завідувач сектором Інституту
 Харитонович         економіко-правових досліджень НАН
               України, кандидат юридичних наук
 
 Лисовська Олена Леонідівна професор Національної академії
               Служби безпеки України, кандидат
               економічних наук
 
 Мамутов Валентин Карлович  директор Інституту
               економіко-правових досліджень НАН
               України, доктор юридичних наук
 
 Мовчан Сергій Іванович   представник в України Коаліції з
               питань захисту інтелектуальної
               власності, магістр адміністрування
               бізнесу
 
 Нагребельний Володимир   заступник директора інституту
 Петрович          держави і права ім. В.М.Корецького
               НАН України, кандидат юридичних наук
 
 Онищенко Віктор       перший проректор Національної
 Анатолійович        академії Державної податкової служби
               України
 
 Орзіх Марк Філіпович    завідувач кафедрою конституційного
               права Одеської національної
               юридичної академії, доктор юридичних
               наук
 
 Паладій Микола Васильович  голова Державного департаменту
               інтелектуальної власності
               Міністерства освіти і науки України,
               кандидат економічних наук
 
 Палій Валентина Михайлівна суддя Вищого господарського суду
               України, кандидат юридичних наук
 
 Першиков Євген       заступник голови Судової палати з
 Володимирович        розгляду прав, що виникають з
               податкових та інших відносин,
               пов'язаних з державним регулюванням
               діяльності господарюючих суб'єктів
 
 Поляков Борис Мойсейович  суддя Вищого господарського суду
               України, кандидат юридичних наук
 
 Попкова Антоніна Григорівна завідувач кафедри господарського
               права Донецького національного
               університету, доктор юридичних наук
 
 Пришва Надія Юріївна    кандидат юридичних наук, доцент,
               докторант кафедри конституційного та
               адміністративного права юридичного
               факультету Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка
 
 Пронська Граціела Василівна професор кафедри господарського
               права Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка
 
 Руденко Микола Васильович  проректор Академії Генеральної
               прокуратури України, доктор
               юридичних наук
 
 Савченко Леся Анатоліївна  декан юридичного факультету,
               завідувач кафедри фінансового права
               Національної академії Державної
               податкової служби України, доктор
               юридичних наук, професор
 
 Саніахметова Ніна      завідувач кафедрою комерційного і
 Олексіївна         підприємницького права Одеської
               національної юридичної Академії,
               доктор юридичних наук
 
 Святоцький Олександр    головний редактор журналу "Право
 Дмитрович          України", доктор юридичних наук
 
 Селіваненко Володимир    заступник голови Судової палати з
 Павлович          розгляду справ у спорах, пов'язаних
               із захистом права на об'єкти
               інтелектуальної власності
 
 Семчик Віталій Іванович   член наукової ради Інституту держави
               і права ім. В.М.Корецького НАН
               України, доктор юридичних наук
 
 Сірий Микола Іванович    старший науковий співробітник
               Інституту держави і права ім.
               В.М.Корецького НАН України, кандидат
               юридичних наук
 
 Стахурський Микола     голова господарського суду Київської
 Феодосійович        області, кандидат юридичних наук
 
 Татьков Віктор Іванович   голова Донецького апеляційного
               господарського суду, кандидат
               юридичних наук
 
 Тимченко Петро Михайлович  голова господарського суду
               Полтавської області, кандидат
               юридичних наук
 
 Удовиченко Олександр    суддя Вищого господарського суду
 Сергійович         України, кандидат юридичних наук
 
 Українчук Олег Вікторович  доцент Національної академії Служби
               безпеки України, кандидат юридичних
               наук
 
 Федоров Іван Олексійович  голова Запорізького апеляційного
               господарського суду
 
 Хандурін Микола Іванович  суддя Вищого господарського суду
               України, кандидат юридичних наук
 
 Шульга Олександр Федорович заступник Голови Судової палати з
               розгляду справ у спорах між
               господарюючими суб'єктами
 
 Щербина Валентин Степанович завідувач кафедри господарського
               права Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Яворська Олександра     доцент кафедри цивільного права і
 Степанівна         процесу Львівського національного
               університету ім. І.Франка, кандидат
               юридичних наук
 
 
                   Додаток 2
                   до постанови Пленуму
                   Вищого господарського
                   суду України
                   27.02.2004
 
 
               Секція
      законодавства про судоустрій, статус суддів
         та законодавства про банкрутство
 
 
 Тітов Микола Ілліч        перший заступник Голови Вищого
                  господарського суду України,
                  кандидат юридичних наук,
                  керівник секції
 
 Удовиченко Олександр Сергійович  суддя Вищого господарського
                  суду України, кандидат
                  юридичних наук, заступник
                  керівника секції
 
 Андрейцев Володимир Іванович   декан юридичного факультету
                  Київського національного
                  університету імені Тараса
                  Шевченка, доктор юридичних
                  наук
 
 Бірюков Олександр Миколайович   доцент кафедри міжнародного
                  приватного права Інституту
                  міжнародних відносин
                  Київського національного
                  університету імені Тараса
                  Шевченка, кандидат юридичних
                  наук
 
 Беляневич Олена Анатоліївна    доцент кафедри господарського
                  права Київського національного
                  університету імені Тараса
                  Шевченка, кандидат юридичних
                  наук
 
 Гайворонський Володимир      професор кафедри аграрного
 Миколайович            права Національної юридичної
                  академії України ім. Ярослава
                  Мудрого, доктор юридичних наук
 
 Задихайло Дмитро Вітольдович   завідувач кафедри
                  господарського права
                  Національної юридичної
                  академії України ім. Ярослава
                  Мудрого, кандидат юридичних
                  наук
 
 Знаменський Георгій Львович    завідувач відділом Інституту
                  економіко-правових досліджень
                  України НАН України, доктор
                  юридичних наук
 
 Копиленко Олександр Любимович   директор Інституту
                  законодавства Верховної Ради
                  України, доктор юридичних
                  наук, академік, віце-президент
                  Академії правових наук України
 
 Кубко Євген Борисович       головний науковий співробітник
                  Інституту держави і права ім.
                  В.М. Корецького, доктор
                  юридичних наук
 
 Орзіх Марк Філіпович       завідувач кафедри
                  конституційного права Одеської
                  національної юридичної
                  академії, доктор юридичних
                  наук
 
 Поляков Борис Мойсейович     суддя Вищого господарського
                  суду України, кандидат
                  юридичних наук
 
 Попкова Антоніна Григорівна    завідувач кафедри
                  господарського права
                  Донецького національного
                  університету, доктор юридичних
                  наук
 
 Руденко Микола Васильович     проректор Академії Генеральної
                  прокуратури України, доктор
                  юридичних наук
 
 Семчик Віталій Іванович      член наукової ради Інституту
                  держави і права ім.
                  В.М.Корецького НАН України,
                  доктор юридичних наук
 
 Стахурський Микола Феодосійович  голова господарського суду
                  Київської області, кандидат
                  юридичних наук
 
 Татьков Віктор Іванович      голова Донецького апеляційного
                  господарського суду, кандидат
                  юридичних наук
 
 Хандурін Микола Іванович     суддя Вищого господарського
                  суду України, кандидат
                  юридичних наук
 
 Яворська Олександра Степанівна  доцент кафедри цивільного
                  права і процесу Львівського
                  національного університету ім.
                  І.Франка, кандидат юридичних
                  наук
 
 Зінченко Вікторія Вікторівна   начальник відділу забезпечення
                  судової палати з розгляду
                  справ про банкрутство,
                  відповідальний секретар секції
 
 
               Секція
      цивільного і господарського законодавства
 
 
 Демченко Сергій Федорович  заступник Голови Вищого
               господарського суду України,
               кандидат юридичних наук, керівник
               секції
 
 Шульга Олександр Федорович  заступник Голови Судової палати з
               розгляду справ у спорах між
               господарюючими суб'єктами, заступник
               керівника секції
 
 Дзера Олександр Васильович  завідувач кафедри цивільного права
               Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Коссак Володимир Михайлович завідувач кафедри цивільного права і
               процесу Львівського національного
               університету ім. І. Франка, доктор
               юридичних наук
 
 Кузнєцова Наталія Семенівна професор кафедри цивільного права
               Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Мамутов Валентин Карлович  директор Інституту
               економіко-правових досліджень НАН
               України, доктор юридичних наук
 
 Нагребельний Володимир    заступник директора інституту
 Петрович           держави і права ім. В.М.Корецького
               НАН України, кандидат юридичних наук
 
 Пронська Граціела Василівна професор кафедри господарського
               права Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка
 
 Саніахметова Ніна      завідувач кафедрою комерційного і
 Олексіївна          підприємницького права Одеської
               національної юридичної Академії,
               доктор юридичних наук
 
 Щербина Валентин Степанович завідувач кафедри господарського
               права Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка,
               доктор юридичних наук
 
 Шніт Альона Василівна    головний консультант, відповідальний
               секретар секції
 
 
         Секція законодавства про податки
 
 
 Осетинський Анатолій    заступник Голови Вищого
 Йосипович          господарського суду України,
               керівник секції
 
 Першиков Євген       заступник голови Судової палати з
 Володимирович        розгляду прав, що виникають з
               податкових та інших відносин,
               пов'язаних з державним регулюванням
               діяльності господарюючих суб'єктів,
               заступник керівника секції
 
 Бандура Лариса Іванівна   заступник голови Одеського
               апеляційного господарського суду
 
 Гега Петро Терентійович   начальник відділу Міжвідомчого
               науково-дослідного центру проблем
               боротьби з організованою
               злочинністю, кандидат юридичних наук
 
 Данілов Олександр Дмитрович завідувач кафедри державних фінансів
               Національної академії Державної
               податкової служби України, кандидат
               економічних наук, професор
 
 Зав'ялов Віктор Михайлович директор департаменту правового
               забезпечення Державної податкової
               адміністрації України
 
 Кірш Олександр Вікторович  головний редактор журналу
               "Бухгалтер", доктор економічних наук
 
 Костицький Василь      заступник міністра фінансів України,
 Васильович         кандидат юридичних наук
 
 Кучерявенко Микола Петрович завідувач кафедри фінансового права
               Національної юридичної академії ім.
               Ярослава Мудрого, доктор юридичних
               наук, професор
 
 Липницький Дмитро      завідувач сектором Інституту
 Харитонович         економіко-правових досліджень НАН
               України, кандидат юридичних наук
 
 Лисовська Олена Леонідівна професор Національної академії
               Служби безпеки України, кандидат
               економічних наук
 
 Онищенко Віктор       перший проректор Національної
 Анатолійович        академії Державної податкової служби
               України
 
 Пришва Надія Юріївна    кандидат юридичних наук, доцент,
               докторант кафедри конституційного та
               адміністративного права юридичного
               факультету Київського національного
               університету імені Тараса Шевченка
 
 Савченко Леся Анатоліївна  декан юридичного факультету,
               завідувач кафедри фінансового права
               Національної академії Державної
               податкової служби України, доктор
               юридичних наук, професор
 
 Українчук Олег Вікторович  доцент Національної академії Служби
               безпеки України, кандидат юридичних
               наук
 
 Федоров Іван Олексійович  голова Запорізького апеляційного
               господарського суду
 
 Козачук Юрій Сергійович   науковий консультант заступника
               Голови Вищого господарського суду
               України, відповідальний секретар
               секції
 
 
               Секція
      процесуального законодавства і законодавства
          про інтелектуальну власність
 
 
 Москаленко Віктор Семенович   заступник Голови Вищого
                 господарського суду України,
                 керівник секції
 
 Селіваненко Володимир Павлович  заступник голови Судової палати
                 з розгляду справ у спорах,
                 пов'язаних із захистом права на
                 об'єкти інтелектуальної
                 власності, заступник керівника
                 секції
 
 Балух Валерій Сергійович     голова Одеського апеляційного
                 господарського суду, кандидат
                 юридичних наук
 
 Глухівський Левко Йосипович   перший заступник директора
                 державного підприємства
                 "Український інститут
                 інтелектуальної власності",
                 доктор технічних наук
 
 Джунь В'ячеслав Васильович    суддя Вищого господарського
                 суду України, кандидат
                 юридичних наук
 
 Кисіль Василь Іванович      професор кафедри міжнародного
                 приватного та митного права
                 Інституту міжнародних відносин
                 Київського національного
                 університету імені Тараса
                 Шевченка
 
 Кожарська Ірина Юріївна     начальник управління
                 організації захисту прав
                 інтелектуальної власності
                 Державного департаменту
                 інтелектуальної власності
                 Міністерства освіти і науки
                 України
 
 Крайнєв Петро Павлович      заступник директора Інституту
                 інтелектуальної власності
                 Академії правових наук України,
                 кандидат економічних наук
 
 Мовчан Сергій Іванович      представник в України Коаліції
                 з питань захисту
                 інтелектуальної власності,
                 магістр адміністрування бізнесу
 
 Паладій Микола Васильович    голова Державного департаменту
                 інтелектуальної власності
                 Міністерства освіти і науки
                 України, кандидат економічних
                 наук
 
 Палій Валентина Михайлівна    суддя Вищого господарського
                 суду України, кандидат
                 юридичних наук
 
 Святоцький Олександр Дмитрович  головний редактор журналу
                 "Право України", доктор
                 юридичних наук
 
 Сірий Микола Іванович      старший науковий співробітник
                 Інституту держави і права ім.
                 В.М.Корецького НАН України,
                 кандидат юридичних наук
 
 Тимченко Петро Михайлович    голова господарського суду
                 Полтавської області, кандидат
                 юридичних наук
 
 Марченко Оксана Володимирівна  помічник заступника Голови
                 Вищого господарського суду
                 України, відповідальний
                 секретар секції
<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн