Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про постанову Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 598 від 19.07.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            19.07.2004 N 598
 
 
       Про постанову Кабінету Міністрів України
          від 5 липня 2004 р. N 848
       "Про затвердження Державного стандарту
       початкової загальної освіти для дітей,
        які потребують корекції фізичного
         та (або) розумового розвитку"
 
 
   Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 5 липня
2004 р. N 848 ( 848-2004-п ) "Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку" (додається).
 
   З метою виконання зазначеної постанови Н А К А З У Ю:
 
   1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.), Науково-методичному центру загальної середньої
освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з Академією педагогічних наук
України (Мадзігон В.М. - за згодою):
 
   1.1. До 01.11.2004 року розробити типові навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до контингенту
учнів (вихованців): для дітей сліпих, зі зниженим зором, глухих,
зі зниженим слухом, із затримкою психічного розвитку, тяжкими
порушеннями  мовлення,  порушеннями  опорно-рухового  апарату,
розумово відсталих.
 
   1.2. На основі Державного стандарту початкової загальної
освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, розробити і запровадити протягом 2004-2008
років науково-методичне забезпечення початкової загальної освіти
таких дітей (за окремим планом).
 
   2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних
закладів постанову Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р.
N 848 ( 848-2004-п ) "Про  затвердження  Державного стандарту
початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку" і забезпечити організацію
діяльності навчальних закладів згідно з цією постановою.
 
   2.2. Привести  у  відповідність  з  цією  постановою
нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій у встановлені
законодавством терміни.
 
   2.3. Забезпечити  діяльність  відповідних загальноосвітніх
навчальних закладів за новими типовими навчальними  планами,
починаючи з 2005/2006 навчального року.
 
   3. Цей  наказ  та постанову про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, опублікувати в
"Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                        В.Г.Кремен<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн