Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо методології застосування критеріїв оцінки ефективності управління корпоративними правами держави

Фонд державного майна

Лист № 10-31-10655 від 03.08.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

            ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
 
          03.08.2004 N 10-31-10655
 
                   Директорам Департаментів
                   ЦА ФДМУ
                   Голові Фонду майна АР Крим
                   Начальникам РВ ФДМУ
 
 
     Щодо методології застосування критеріїв оцінки
       ефективності управління корпоративними
             правами держави
 
 
   Цей інструктивний  лист  підготовлено  з  метою  надання
необхідних методологічних роз'яснень щодо застосування критеріїв
оцінки ефективності управління корпоративними правами держави,
які були затверджені наказом ФДМУ від 24.06.2004 року N 1241.
 
   Починаючи з 1 жовтня  2004  року,  аналіз  ефективності
управління  корпоративними  правами  держави  в господарських
товариствах, у статутних фондах яких є державна частка, буде
здійснюватися  за  класифікацією  і  розподілом  за групами,
запровадженими згідно критеріїв оцінки ефективності управління
корпоративними правами  держави,  затвердженими  наказом  ФДМУ
від 24.06.2004 року N 1241. З метою відпрацювання методології
застосування критеріїв та виявлення "вузьких" місць при здійсненні
оцінки ефективності управління корпоративними правами  держави
за зазначеними критеріями, Фонд запроваджує механізм здійснення
оцінки за результатами роботи господарських товариств у першому
півріччі 2004 року.
 
   Оцінку ефективності управління корпоративними правами держави
відповідно до наказу по всьому масиву господарських товариств,
в яких  Фонд  виступає  акціонером  (учасником),  здійснюють
департамент з питань управління корпоративними правами держави
у відкритих акціонерних товариствах (Гудзь А.А.) та департамент
спільних підприємств, міждержавних майнових відносин та власності
за кордоном (Бобровніков О.Ф.). Регіональні відділення Фонду
застосовують вказані критерії при оцінці ефективності управління
корпоративними  правами  держави тих господарських товариств,
управління якими здійснює відповідне регіональне відділення.
 
   Департамент стратегії управління та обліку корпоративних прав
держави (Сачівко А.І.) застосовує результати оцінки при складанні
звіту про  стан  управління  корпоративними  правами  держави
за відповідний період (три місяці, півріччя, дев'ять місяців,
рік). З цією метою департаменти та регіональні відділення Фонду,
які  здійснюють  оцінку, у 20-ти денний термін після збору
фінансово-статистичної звітності згідно наказу ФДМУ від 10.06.2004
року N  1116 надають результати оцінки в паперовому вигляді
та на електронну адресу mischenko@spfu.gov.ua для  подальшого
опрацювання  департаменту  стратегії  управління  та  обліку
корпоративних прав держави (Сачівко А.І.).
 
      I. Механізм оцінки ефективності управління
     корпоративними правами держави включає в себе:
 
   I. Класифікацію підприємств за групами.
 
   II. Визначення  критеріїв  оцінки ефективності управління
корпоративними правами  держави,  виходячи  з   належності
до відповідної групи.
 
   III. Застосування цих критеріїв диференційовано кожній групі
підприємств.
 
     II. Інформаційна база для оцінки ефективності
      управління корпоративними правами держави
 
   Інформаційною базою  для  здійснення аналізу ефективності
управління  корпоративними  правами  є  дані  бухгалтерської,
фінансової та статистичної звітності, а саме:
 
   - Форма N 1 "Баланс підприємства" (заповнюється і надається
у формі та за строками згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 );
 
   - Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" (заповнюється
і надається у формі та за строками згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 );
 
   - Форма N 1-Б (термінова - місячна) "Звіт про фінансові
результати  і  дебіторську  та  кредиторську  заборгованість"
(заповнюється і надається у формі та за строками згідно з наказом
Держкомстату України від 20.08.98 N 290 ( z0568-98 );
 
   - Форма N 1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт про працю"
( v0224202-03 ) (заповнюється і надається у формі та за строками
згідно з наказом Держкомстату України від 28.09.2001 N  398
( v0398202-01 ).
 
   Підприємства, які  є  суб'єктами  малого  підприємництва,
звітують за спрощеною формою, а саме:
 
   Форма N 1-м "Баланс підприємства" (заповнюється і надається
у формі та за строками згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 );
 
   Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" (заповнюється
і надається у формі та за строками згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ).
 
   За умови ненадання вищезазначених форм звіт не вважається
зданим.
 
   Відповідальність за порушення термінів подання фінансової
звітності,  ведення  бухгалтерського  обліку  з  порушеннями
установленого  порядку,  неподання фінансової та статистичної
звітності у встановлений термін розглядається як порушення вимог
законодавства і  відповідно  до  ст.  164-2  Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) тягне за собою
накладання штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів.
 
      III. Порядок передачі зібраної інформації
 
   Фінансово-статистичну звітність необхідно надсилати по факсу
або в  електронному  вигляді  (база  MsAccess)  та додатково
в паперовому  вигляді  за  підписом  керівників  підприємства
по підприємствах:
   - акціонерні товариства відкритого типу (АТ) - на електронну
адресу finplan@spfu.kiev.ua та тел./факс: 290-70-78;
   - ДАК, НАК, ДАХК - на електронну адресу shep@spfu,kiev.ua
та тел./факс: 290-70-78;
   - господарські товариства (ЗАТ, ТОВ, СП) на електронну адресу
Wild@spfu.kiev.ua та тел./факс: 200-36-56.
 
         IV. Порядок розрахунку критеріїв
 
   4.1. Соціальні (некомерційні) критерії.
 
   1. Критерій  1.1  "Середньооблікова  чисельність  штатних
працівників облікового складу" - відповідає значенню коду рядка
1040 форми державної статистичної звітності 1-ПВ (термінова -
місячна) "Звіт про працю" ( v0224202-03 ).
 
   2. Критерій 1.2 "Сума простроченої заборгованості із виплати
заробітної плати" - відповідає значенню коду рядка 2020 форми
державної статистичної звітності 1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт
про працю" ( v0224202-03 ).
 
   3. Критерій  1.3 "Сума простроченої заборгованості перед
бюджетом" - відповідає значенню коду рядка 050 форми державної
статистичної звітності  1-Б  (термінова  -  місячна)  "Звіт
про фінансові  результати  та  дебіторську  і  кредиторську
заборгованість" ( z0568-98 ).
 
   4. Критерій  1.4  "Сума  простроченої  заборгованості
зі страхування" - відповідає значенню коду рядка 070  форми
державної статистичної звітності 1-Б (термінова - місячна) "Звіт
про  фінансові  результати  та  дебіторську  і  кредиторську
заборгованість" ( z0568-98 ).
 
   4.2. Комерційні критерії.
 
   1. Критерій  2.1  "Обсяги  чистого  доходу  (виручки)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - відповідає
значенню коду рядка 035 фінансової звітності: форми N 2 "Звіт
про фінансові результати" ( z0397-99 ) та коду  рядка  030
фінансової звітності форми N 2-м "Звіт про фінансові результати"
( z0161-00 ).
 
   2. Критерій 2.2 "Обсяги чистого  прибутку  (збитку)"  -
відповідає значенню коду рядка 220/225 фінансової звітності форми
N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0161-00 ) та коду рядка 190
фінансової звітності форми N 2-м "Звіт про фінансові результати"
( z0161-00 ).
 
   3. Критерій 2.3 "Коефіцієнт зносу основних засобів".
   Коефіцієнт зносу  основних  засобів  характеризує  стан
та ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення
суми зносу основних засобів до їхньої первісної вартості.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 1 ( z0396-99 ) і N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
            ф1 р. 032
           ---------------
            ф1 р. 031
 
   Нормативне значення критерію - тенденція до зменшення.
 
   4. Критерій 2.4 "Коефіцієнт рентабельності активів".
   Коефіцієнт рентабельності    активів    розраховується
як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної
вартості активів і характеризує ефективність використання активів
підприємства.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 1 ( z0396-99 ) і N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ) та форми N 2
( z0397-99 ) і N 2-м "Звіт про фінансові результати" ( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
         ф2 р. 220 або р. 225
  ------------------------------------------------
    ф1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2
 
   * Для суб'єктів малого підприємництва алгоритм розрахунку
показника становить:
 
            ф2 р. 190
    -----------------------------------------
    ф1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2
 
   Нормативне значення критерію > 0, тенденція до збільшення.
 
   5. Критерій 2.5 "Коефіцієнт рентабельності діяльності".
   Коефіцієнт рентабельності   діяльності   розраховується
як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки
від реалізації  продукції  (робіт,  послуг)  і  характеризує
ефективність господарської діяльності підприємства.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 2 ( z0397-99 ) і N 2-м "Звіт про фінансові результати"
( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
         ф2 р. 220 або р. 225
        ---------------------------
            ф2 р. 035
 
   * Для суб'єктів малого підприємництва алгоритм розрахунку
показника становить:
 
            ф2 р. 190
           --------------
            ф2 р. 030
 
   Нормативне значення критерію > 0, тенденція до збільшення.
 
   6. Критерій 2.6 "Дивіденди на державну частку" - відповідає
значенню коду рядка 340 фінансової звітності форми N 2 "Звіт
про фінансові результати" ( z0397-99 ).
 
   7. Критерій 2.7 "Коефіцієнт абсолютної ліквідності".
   Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення
грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових
інвестицій  до  поточних  зобов'язань.  Коефіцієнт абсолютної
ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути
сплачена негайно.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 1 ( z0396-99 ) і N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
       ф1 (р. 220 + р. 230 + р. 240)
     ---------------------------------------
            ф1 р. 620
 
   * Для суб'єктів малого підприємництва алгоритм розрахунку
показника становить:
 
       ф1 (р. 220 + р. 230 + р. 240)
     ------------------------------------
            ф1 р. 620
 
   Нормативне значення критерію > 0, тенденція до збільшення.
 
   8. Критерій 2.8 "Коефіцієнт швидкої ліквідності".
   Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення
найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх
еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та  дебіторської
заборгованості)  до  поточних  зобов'язань  підприємства. Він
відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних
зобов'язань за  умови  своєчасного  проведення  розрахунків
з дебіторами.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 1 ( z0396-99 ) і N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
    ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 - р. 120 - р. 130 - р. 140)
   ---------------------------------------------------------
                ф1 р. 620
 
   * Для суб'єктів малого підприємництва алгоритм розрахунку
показника становить:
 
       ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 130)
      ----------------------------------
            ф1 р. 620
 
   Нормативне значення критерію - в межах від 0,6 до 0,8.
 
   9. Критерій  2.9  "Коефіцієнт  забезпеченості  власними
оборотними засобами".
   Коефіцієнт оборотності  власного  капіталу  розраховується
як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства
і  показує  ефективність  використання  власного  капіталу
підприємства.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 1 ( z0396-99 ) і N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
         ф1 (р. 260 - р. 620)
        ------------------------
            ф1 р. 620
 
   Нормативне значення критерію > 0,1.
 
   10. Критерій 2.10 "Коефіцієнт покриття (відношення поточних
активів до поточних зобов'язань)".
   Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних
активів до  поточних  зобов'язань  підприємства  та  показує
достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані
для погашення його поточних зобов'язань.
   При розрахунку використовуються дані фінансової звітності
форми N 1 ( z0396-99 ) і N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ).
   Алгоритм розрахунку показника становить:
 
            ф1 р. 260
           --------------
            ф1 р. 620
 
   Нормативне значення критерію - від 1 до 2,5.
 
   Терміни, що  вживаються  в  цьому  інструктивному листі,
відповідають термінам, визначеним у  Положеннях  (стандартах)
бухгалтерського обліку.
 
   Оцінка ефективності управління корпоративними правами держави
здійснюється відповідно  до  розділу  III  наказу   ФДМУ
від 24.06.2004 року N 1241. Додатково інформуємо, що перелік
містоутворюючих підприємств України за запитом Фонду уточнюється
в Держкомстаті України.
 
   У разі виникнення запитань довідки за тел. 254-36-56, 32-90,
200-33-62,  33-62,  200-36-60,  36-60,  електронна  адреса
mischenko@spfu.kiev.ua.
 
 Перший заступник Голови
 Фонду                        Є.Григоренко<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн