Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Стосовно надання Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам комп'ютерній техніці

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Роз'яснення № 1/9-444 від 02.09.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
     НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБКИ
         ТА ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
 
            Р О З' Я С Н Е Н Н Я
 
           02.09.2004 N 1/9-444
 
                   Міністерству освіти і науки
                   Автономної Республіки Крим,
                   управлінням освіти і науки
                   обласних, Київської та
                   Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
 
 
       Стосовно надання Свідоцтва про визнання
        відповідності педагогічним вимогам
            комп'ютерній техніці
 
 
   У зв'язку  з  необхідністю  оснащення  загальноосвітніх
навчальних закладів України комп'ютерною технікою і програмним
забезпеченням, що відповідають єдиним педагогічним, технічним,
санітарно-гігієнічним та іншим  вимогам,  Міністерство  освіти
і науки роз'яснює:
 
   1. Комп'ютерна техніка разом з комп'ютерними програмами,
що входять до її складу та використовуються у навчальному процесі
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, є
засобами навчання і повинні відповідати всім загальним вимогам
до засобів навчання (відповідність навчальним програмам, вимогам
безпеки тощо). Особливу увагу слід звертати на відповідність
комп'ютерних програм вимогам законодавства про авторське право.
   За наявності неліцензійних комп'ютерних програм слід провести
їх легалізацію.
   Крім того, засоби комп'ютерної техніки повинні мати технічні
характеристики, які забезпечують виконання навчальних комп'ютерних
програм, рекомендованих   Міністерством   для   використання
у навчальному процесі.
   Підтвердженням відповідності комп'ютерної техніки зазначеним
вимогам  є Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним
вимогам.
   Свідоцтво надається відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України від 07.06.2001 р.  N  440  (  z0546-01  )
"Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам
навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства
освіти і науки України".
 
   2. Свідоцтво надається засобам комп'ютерної техніки, які
освоєні у виробництві та мають зареєстровані в установленому
порядку технічні умови.
 
   3. Для одержання Свідоцтва виробник (постачальник) засобу
комп'ютерної техніки   звертається   з   листом-клопотанням
про проведення  експертизи  до  Науково-методичного  центру
організації розробки та виробництва засобів навчання МОН України.
   У листі-клопотанні зазначаються: повна назва виробу, вид
та адресація виробу (кому адресований  засіб  навчання,  тип
навчального закладу     відповідно    до    освітнього
чи освітньо-кваліфікаційного  рівня,  спеціалізація),   його
відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу
(дисципліни), для якого призначений засіб навчання, дотримання
державних і галузевих стандартів і норм на виріб.
   До листа додаються у 3-х примірниках копії таких документів:
технічні  умови  (ТУ),  паспорт  (формуляр),  експлуатаційна
документація, висновок органів Міністерства охорони  здоров'я
України про  відповідність  вимогам Державних санітарних норм
і правил ДСанПіН 5.5.5.009-98, сертифікат відповідності УкрСЕПРО,
відомості про виробника або постачальника (назва підприємства,
основна спеціалізація,  адреса,  телефон,  електронна  пошта,
прізвище, ім'я, по батькові керівника).
 
   4. Комп'ютерна техніка, що використовується в навчальному
процесі, повинна мати Свідоцтво незалежно від джерела фінансування
її придбання (бюджетні кошти, спонсорська допомога тощо). Ця
вимога не поширюється на комп'ютерну техніку, що використовується
в адміністративно-господарській діяльності.
   Просимо це роз'яснення довести до відома керівників районних
відділів  освіти,  загальноосвітніх  і  професійно-технічних
навчальних закладів, тендерних комітетів, що вирішують питання
закупівлі комп'ютерної техніки, та постачальників.
 
 Заступник Міністра                  В.О.Огнев'юк<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн