Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку преміювання працівників штатних збірних команд України

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)

Наказ № 2681 від 04.08.2006

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            04.08.2006 N 2681
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 серпня 2006
                   за N 1011/12885
 
 
           Про затвердження Порядку
           преміювання працівників
         штатних збірних команд України
 
 
   Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від  30.08.2002  N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та
наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
23.09.2005 N 2097 ( z1236-05 ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій
галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1236/11516 (зі змінами),
Н А К А З У Ю :
 
   1. Затвердити Порядок преміювання працівників штатних збірних
команд України, що додається.
 
   2. Скасувати наказ Державного комітету України з питань
фізичної культури і спорту від 10.06.2004 N 1817 "Про преміювання
тренерів, спортсменів-інструкторів штатних національних збірних
команд України та надання їм матеріальної допомоги".
 
   3. Департаменту економіки та фінансів (Крищенко К.Є.) та
юридичному  управлінню  (Прилипко  Р.В.)  у  встановленому
законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дутчака М.В.
 
 Міністр                       Ю.О. Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   04.08.2006 N 2681
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 серпня 2006
                   за N 1011/12885
 
 
             П О Р Я Д О К
           преміювання працівників
         штатних збірних команд України
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм преміювання працівників
штатних збірних команд України (далі - працівники) відповідно до
наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
23.09.2005 N 2097 ( z1236-05 ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій
галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1236/11516.
 
   2. Преміювання тренерів штатних збірних  команд  України
здійснюється відповідно до їх особистого внеску в підготовку і
обслуговування спортсменів збірних команд України, спрямовані на
забезпечення  їх  успішних  виступів на спортивних змаганнях
міжнародного рівня.
 
   3. Преміювання  спортсменів-інструкторів  штатних  збірних
команд України здійснюється за сумлінне виконання тренувальних і
змагальних завдань, планів індивідуальної підготовки, що сприяє
успішним виступам на спортивних змаганнях міжнародного рівня.
 
   4. Призначення премії працівникам здійснюється щомісячно за
підсумками роботи відповідно до виконання ними  зобов'язань,
передбачених  контрактом,  у  межах  фонду заробітної плати,
затвердженого в кошторисах видатків на утримання штатних збірних
команд.
 
   Призначення премії працівникам штатних збірних команд України
з олімпійських та неолімпійських видів спорту здійснюється наказом
центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту,
 працівникам штатних збірних команд України з видів спорту для
інвалідів - наказом Українського центру з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт".
 
   5. Розмір премії встановлюється у відсотках до посадового
окладу з урахуванням доплат і надбавок, а для працівників, які
працюють на 0,5 посадового окладу, - у відсотках до 0,5 посадового
окладу з урахуванням встановлених доплат і надбавок.
 
   Премія працівникам нараховується за фактично відпрацьований
час.
 
   6. Оцінка виконання працівниками зобов'язань, передбачених
контрактом, та визначення розміру премії здійснюється відповідно
керівниками  структурних  підрозділів  з  олімпійських  та
неолімпійських видів спорту центрального органу виконавчої влади з
фізичної культури і спорту, керівником Українського центру з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
 
   7. У  разі,  якщо на працівника накладене дисциплінарне
стягнення, а також при невиконанні чи неналежному виконанні ним
зобов'язань,  передбачених  контрактом,  премія  йому  не
призначається.
 
   8. Відповідно до умов Колективного договору працівникам може
бути призначена разова премія в розмірі не більше посадового
окладу з урахуванням доплат і надбавок у зв'язку з ювілейними
датами (починаючи з 50-річчя з дня народження та через кожні
наступні 10 років), присвоєнням почесного звання, виходом на
пенсію, до державних та професійних свят.
 
   9. Виплата  премій  працівникам здійснюється одночасно з
виплатою заробітної плати за відповідний місяць, крім випадків,
передбачених пунктом 8 цього Порядку.
 
   10. Відповідальність за правильне нарахування та своєчасну
виплату премій покладається на Управління з матеріально-технічного
забезпечення  спортивних  заходів  "Укрспортзабезпечення"  та
Український центр з фізичної культури  і  спорту  інвалідів
"Інваспорт".
 
 Заступник Міністра                  М.В. Дутчак<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн