Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін у Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Міністерство промислової політики України

Наказ № 503 від 29.12.2006

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 503
 
 
      Про внесення змін у Довідник кваліфікаційних
        характеристик професій працівників
 
 
   З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, випуск 40, "Чорна металургія", введеного в
дію наказом Міністерства промислової  політики  України  від
18.01.2002 року N 28 за погодженням з Міністерством праці та
соціальної політики України, Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити кваліфікаційну характеристику до професії
"калібрувальник", доопрацьовану відповідно до вимог Державного
класифікатора професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ).
 
   2. Директору НВП "Прогрес" Гулевському Є.В. внести зміни у
Довідник  кваліфікаційних  характеристик професій працівників,
випуск 40, "Чорна металургія", частини 1 "Професії керівників,
професіоналів  та  фахівців"  щодо  уточнення кваліфікаційної
характеристики професії "калібрувальник" та перенесення її із
категорії "фахівці" до категорії "професіонали".
 
   3. Кваліфікаційні характеристики професії працівників, які
затверджені цим наказом, є обов'язковими під час тарифікації робіт
на  підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей
економіки, де є зазначені виробництва та види робіт.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Колєснікова Д.В.
 
 Міністр                        А.I.Головко<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн