Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Верховна Рада України

Закон № 847-XIV від 07.07.1999

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про перелік об'єктів права державної власності,
         що не підлягають приватизації
 
   { Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 37, ст.332 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 2657-III ( 2657-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 48, ст.255 
 N 2889-III ( 2889-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 82
 N 2890-III ( 2890-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 14, ст. 94 
 N 3051-III ( 3051-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.196 
 N 3052-III ( 3052-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.197 
 N 921-IV ( 921-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.337
 N 922-IV ( 922-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.338 
 N 923-IV ( 923-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.339
 N 1496-IV ( 1496-15 ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.310
 N 1497-IV ( 1497-15 ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.311
 N 2003-IV ( 2003-15 ) від 09.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.16
 N 2004-IV ( 2004-15 ) від 09.09.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.171
 N 2005-IV ( 2005-15 ) від 09.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.17
 N 2006-IV ( 2006-15 ) від 09.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.18
 N 2101-IV ( 2101-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.29
 N 2905-IV ( 2905-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.484
 N 2924-IV ( 2924-15 ) від 04.10.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.485
 N 2925-IV ( 2925-15 ) від 04.10.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.486
 N 2927-IV ( 2927-15 ) від 04.10.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.86 
 N 2929-IV ( 2929-15 ) від 04.10.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.87 
 N 2930-IV ( 2930-15 ) від 04.10.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.487 
 N 3307-IV ( 3307-15 ) від 11.01.2006, ВВР, 2006, N 16, ст.142
 N 3398-IV ( 3398-15 ) від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.196
 N 3556-IV ( 3556-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.300
 N 580-V  ( 580-16 ) від 11.01.2007 }
 
 
 
   Стаття 1.  Затвердити  перелік  об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 1.
 
   Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, згідно з
додатком 2.
 
   Не  підлягають  приватизації  запаси  державного резерву
незалежно  від  його місцезнаходження, а також підприємства,
установи і організації та інші об'єкти, що входять до системи
державного резерву. ( Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно
із Законом N 2657-III ( 2657-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Заборонити на 2006 рік приватизацію пакета акцій, що належить
державі у статутному фонді ВАТ "Турбоатом". ( Статтю 1 доповнено
частиною згідно із Законом N 3307-IV ( 3307-15 ) від 11.01.2006 )
 
   Стаття 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про
перелік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх
загальнодержавним значенням" ( 88/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 16, ст. 115, N 42, ст. 306; 1997 р., N 5,
ст. 38; 1998 р., N 30-31, ст. 203);
 
   додаток N 1, затверджений Декретом Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1992 року N 26-92 "Про перелік майнових комплексів
державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів
основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не
допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11,
ст. 96; 1997 р., N 45, ст.289; 1998 р., N 11-12, ст. 41; 1999 р.,
N 7, ст. 52).
 
   Стаття 3. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з  дня
набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України про корпоратизацію.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 липня 1999 року
     N 847-XIV
 
                       Додаток 1
                  до Закону України "Про перелік
                об'єктів права державної власності,
                 що не підлягають приватизації"
                 від 7 липня 1999 року N 847-XIV
 
               ПЕРЕЛІК
    об'єктів права державної власності, що не підлягають
              приватизації
 
 
         Орган управління МІНВУГЛЕПРОМ
 
             ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
00185778  Державне підприємство "Центральне бюро науково-
      технічної інформації"
      340000, м. Донецьк, вул. Артема, 60
 
00174102  Науково-дослідний інститут гірничо-рятувальної
      справи
      340048, м. Донецьк, вул. Артема, 157
 
00185790  Донецький науково-дослідний вугільний інститут
      340048, м. Донецьк, вул. Артема, 114
 
01474088  Державний Макіївський науково-дослідний інститут по
      безпеці робіт у гірничій промисловості "МакНДІ"
      339008, м. Макіївка, вул. Лихачова, 60
 
00174065  Донецький державний науково-дослідний проектно-
      конструкторський та експериментальний інститут
      комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
      340048, м. Донецьк, вул. Артема, 157
 
00175515  Державне підприємство по видобутку вугілля шахта
      ім. Дзержинського виробничого об'єднання
      "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Леніна, 5
 
00175412  Державне підприємство по видобутку вугілля шахта
      "Торецька" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Енгельса, 41
 
00175521  Державне підприємство по видобутку вугілля шахта
      "Нова" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ
 
00175544  Державне підприємство по видобутку вугілля шахта
      "Північна" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, селище Кірове, вул. Леніна, 1
 
00175538  Державне підприємство по видобутку вугілля шахта
      ім. Артема виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, м. Артемове, пр. Піонерів, 36
 
00175395  Державне підприємство по видобутку вугілля шахта
      "Південна" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, селище Ленінське, вул. 8 Березня, 1
 
23030908  Вантажно-транспортне управління
      "Дзержинськвантажтранс" виробничого об'єднання по
      видобутку вугілля "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Леніна, 9
 
05515594  Управління матеріально-технічного постачання
      виробничого   об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Фрунзе, 14
 
05515559  Управління виробничо-технологічного зв'язку
      виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Фрунзе, 38
 
05515565  Ремонтно-механічний завод виробничого об'єднання
      "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Соцгородок, 1а
 
05515559  Автобаза виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. Фестивальна, 1
 
00180157  Ремонтно-будівельне управління виробничого
      об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, селище Кірове, вул. Донбаська, 2
 
23030794  Відділ робітничого постачання
      виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля"
      м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 19
 
00176495  Центральна збагачувальна фабрика "Дзержинська",
      відкрите акціонерне товариство дочірнього
      підприємства державної холдингової компанії
      "Донецьквуглезбагачування"
      м. Дзержинськ, вул. Леніна, 11
 
      Кількість об'єктів - 19
 
            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
174131   Науково-дослідний інститут організації та механізації
      шахтного будівництва
      310092, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18
 
      Кількість об'єктів - 1
 
               м. КИЇВ
 
174125   Державний науково-дослідний проектно-
      конструкторський та проектний інститут вугільної
      промисловості
      252142, м. Київ, проспект Палладіна, 46/2
 
      Кількість об'єктів - 1
 
      Всього по органу управління - 21
 
          Орган управління МІНЕНЕРГО
 
          АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
 
00153117  Державне виробниче підприємство "Чорноморнафтогаз"
      333000, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52
      
19001083  Державне підприємство "Південне"
      95882, м. Судак, вул. Князєва, 4
 
3482347  Феодосійське підприємство по забезпеченню
      нафтопродуктами
      95807, м. Феодосія, вул. Геологічна, 2
 
      Кількість об'єктів - 1
 
           ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
20282928  Державне підприємство "Жовтоводський науково-
      технічний центр"
      322530, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 2
 
14309787  Східний гірничо-збагачувальний комбінат
      322530, м. Жовті Води, вул. Горького, 2
 
14313978  Жовтоводське управління будівництва
      322530, м. Жовті Води, вул. Первомайська, 24,
      корп. 1
 
14310483  Український науково-дослідний та проектно-
      розвідувальний  інститут промислової технології
      322530, м. Жовті Води, вул. Петровського, 37
      
30168850  Державне підприємство "Смоли"
      51917, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179
 
      Кількість об'єктів - 4
 
             ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
04775287  Державний науково-дослідний інститут
      теплоенергетики
      338046, м. Горлівка, площа Леніна, 3
 
00130441  Державне підприємство "Науково-дослідний інститут
      високих напруг"
      343221, м. Слов'янськ, вул. Батюка, 22
 
      Кількість об'єктів - 2
 
            ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 
04883574  Запорізьке державне науково-виробниче підприємство
      "Система"
      330035, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 170в
 
      Кількість об'єктів - 1
 
          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
00157842  Фірма по закупівлі, транспортуванню і реалізації
      зрідженого газу в Україні "Укртрансгаз"
      285600, м. Долина, вул. Промислова, 3
 
      Кількість об'єктів - 1
 
             КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
04642416  Державне підприємство "Спеціалізований центр
      підготовки кадрів"
      255401, Обухівський район, м. Українка,
      вул. Радянська, 10
 
20055078  Державний аварійно-технічний центр ДАТЦ
      255300, Іванківський район, м. Чорнобиль,
      Білогородка
 
20614632  Центральне підприємство по переробці радіоактивних
      відходів ЦППРВ
      255190, Іванківський район, м. Чорнобиль
 
20576802  Бориспільське підприємство магістральних
      нафтопродуктопроводів
      256311, Бориспільський район, с. Проліски
 
      Кількість об'єктів - 4
 
            ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
5509369  Лисичанське управління магістральних
      нафтопродуктопроводів
      349917, м. Лисичанськ, вул. Лисичанська, 17
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
152402   Дашавський завод композиційних матеріалів
      79517, Стрийський район, смт Дашава
 
0137561  Державне акціонерне товариство "Магістральні
      нафтопроводи "Дружба" з магістральними нафтопроводами
      та морським нафтовим терміналом "Південний"
      м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 32/5
 
      Кількість об'єктів - 2
 
            ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
3481313  Державне підприємство "Кременчуцьке управління
      магістральних нафтопродуктопроводів"
      315309, м. Кременчук, вул. Свинтовська, 3
 
5495549  Штаб воєнізованих газорятувальних частин
      315310, м. Кременчук, вул. Карноухова, 13
 
00138939  Державне підприємство Придніпровських магістральних
      нафтопроводів з магістральними нафтопроводами
      315300, м. Кременчук, вул. Б. Хмельницького, 32/5
 
      Кількість об'єктів - 3
 
            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14064914  Харківське центральне конструкторське бюро
      310072, м. Харків, проспект Леніна, 50
 
00114092  Державний проектно-пошуковий науково-дослідний
      інститут "Укренергомережпроект"
      310050, м. Харків, Червоношкільна набережна, 2
 
14072049  Державне підприємство "Харківський науково-
      дослідний інститут комплексної автоматизації"
      310003, м. Харків, пров. Кузнечний, 2
 
00153034  Українська воєнізована частина з попередження
      виникнення і з ліквідації відкритих нафтових
      фонтанів
      310101, м. Харків, вул. Сінна, 32
 
      Кількість об'єктів - 4
 
               м. КИЇВ
 
00100227  Державне підприємство "Національна енергетична
      компанія "Укренерго"
      252032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27
 
19480600  Державне підприємство зовнішньоекономічної
      діяльності "Укрінтеренерго"
      254080, м. Київ, вул. Фрунзе, 85
 
02072239  Управління відомчої воєнізованої охорони
      252032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27
 
00132842  Державне підприємство з комплектної поставки
      устаткування "Укренергокомплект"
      254112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8
 
21632715  Державне підприємство "Національний центр
      енергозбереження"
      252032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27
 
00113997  Український науково-дослідний проектно-
      вишукувальний та конструкторсько-технологічний
      інститут "Укрсільенергопроект"
      254112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8
 
113980   Український проектний конструкторсько-технологічний
      інститут "Атоменергобудпроект"
      254070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 18
 
00113968  Київський державний інститут інженерних вишукувань
      та досліджень "Енергопроект"
      252135, м. Київ, проспект Перемоги, 4
 
04641523  Державне підприємство "Головний інформаційно-
      обчислювальний центр"
      252032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27
 
22962805  Державне підприємство "Інженерно-технічний центр по
      підготовці кадрів для атомної енергетики"
      252187, м. Київ, проспект Глушкова, 42
 
24249112  Державний науково-інженерний центр систем контролю
      та аварійного реагування
      252067, м. Київ, вул. Виборзька, 95
 
03484174  Державний проектний інститут "Укрдіпронафтотранс"
      253094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34
 
05509375  Державна виробнича фірма технологічного зв'язку
      "Укрнафтозв'язок"
      253094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34
 
22878186  Державна інспекція з ефективного використання газу
      252028, м. Київ, проспект Науки, 44, корп. 4
 
20077720  Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
      253002, м. Київ, вул. Луначарського, 2    
 
16394879  Центр науково-технічної та економічної інформації по
      енергетиці "Укрінформенергосервіс"
      04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8
 
      Кількість об'єктів - 16
 
      Всього по органу управління - 38 
      
          Орган управління МЗЕЗторг
 
               м. КИЇВ
 
19018310  Управління по експлуатації Центру зовнішньоекономічної
      діяльності
      254053, м. Київ, Львівська площа, 8
 
21586553  Державне підприємство з експорту-імпорту продукції
      і товарів народного споживання і послуг
      "Укррізноекспорт"
      254054, м. Київ, вул. Воровського, 22
 
      Кількість об'єктів - 2
 
      Всього по органу управління - 2
 
         Орган управління МІНЕКОНОМІКИ
 
               м. КИЇВ
 
02736337  Автотранспортне підприємство Мінекономіки України
      252103, м. Київ, Шосе Залізничне, 25
 
02736403  Науково-дослідний економічний інститут
      252601, МСП, м. Київ, 103, бульвар Дружби
      народів, 28
 
      Кількість об'єктів - 3 
 
      Всього по органу управління - 3 
 
      Орган управління КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
               м. КИЇВ
 
00020126  Національний виставковий центр України
      252022, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1
 
21661711  Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-
      поліграфічне об'єднання"
      252001, м. Київ, вул. Прорізна, 2
 
      Кількість об'єктів - 2
 
      Всього по органу управління - 2
 
         Орган управління ДЕРЖКОМІНФОРМ
 
          АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
 
01190126  Радіотелевізійний передавальний центр Автономної
      Республіки Крим (РТПЦ АРК)
      95015, м. Сімферополь, вул. Батурина, 13
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
01190008  Вінницький обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 23
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
13358789  Волинський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      45007, м. Ковель, Волинська область,
      вул. Варшавська, 5
 
      Кількість об'єктів - 1
 
           ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01188767  Дніпропетровський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      49010, м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, 3
 
      Кількість об'єктів - 1
 
             ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
01183712  Донецький обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      83016, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 61
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 
13572353  Житомирський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      10006, м. Житомир, вул. Островського, 29-а
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01181726  Закарпатський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      88018, м. Ужгород, вул. Перемоги, 74
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 
01184551  Запорізький обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 24-а
 
      Кількість об'єктів - 1
 
          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01184769  Івано-Франківський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      76000, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 19
 
      Кількість об'єктів - 1
 
           КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 
20650935  Кіровоградський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      25001, м. Кіровоград, вул. Садова, 88
 
      Кількість об'єктів - 1
 
             КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
20571874  Радіопередавальний центр м. Бровари
      07400, м. Бровари, вул. Кутузова, 6
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01190020  Луганський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      91016, м. Луганськ, вул. Демьохіна, 25
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01188744  Львівський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 6
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01190113  Миколаївський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 24-б
 
01140080  Миколаївський радіопередавальний центр (РЦ)
      57272, Миколаївська область,
      Жовтневий район, с. Луч
 
      Кількість об'єктів - 2
 
             ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01188477  Одеський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      65063, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 3
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01187779  Полтавський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 26-а
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
21087258  Рівненський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      22023, м. Рівне, вул. Транспортна, 13-а
 
      Кількість об'єктів - 1
 
             СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14023772  Сумський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      40022, м. Суми, вул. Скрябіна, 3
 
      Кількість об'єктів - 1
 
           ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 
05433502  Тернопільський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      46012, м. Тернопіль, вул. Приміська, 11
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01188827  Харківський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      61103, м. Харків, вул. Дерев'янко, 1-а
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14119526  Херсонський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 5
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
14149556  Хмельницький обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      29019, м. Хмельницький, просп. Миру, 43
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 
01190059  Черкаський обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      18009, м. Черкаси, вул. Пальохи, 2
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
01189809  Чернівецький обласний радіотелевізійний передавальний
      центр (ОРТПЦ)
      58029, м. Чернівці, вул. Канівська, 50
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14251651  Чернігівський обласний радіотелевізійний
      передавальний центр (ОРТПЦ)
      14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 53-б
 
      Кількість об'єктів - 1
 
               м. КИЇВ
 
2473079  Державне спеціалізоване видавництво дитячої
      літератури "Веселка"
      254655, м. Київ, вул. Мельникова, 63
 
2473116  Державне спеціалізоване видавництво художньої
      літератури "Дніпро"
      252034, м. Київ, вул. Володимирська, 42
 
2473139  Державне спеціалізоване видавництво "Здоров'я"
      252054, м. Київ, вул. Воровського, 32б
 
5591690  Державне спеціалізоване видавництво "Либідь" при
      Київському держуніверситеті
      252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10
 
2473122  Державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво"
      252034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 11
 
2473091  Видавництво "Музична Україна"
      252004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
 
5428286  Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво
      "Українська енциклопедія імені М.П.Бажана"
      252601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 51
 
2473100  Державне книжково-журнальне видавництво "Урожай"
      252035, м. Київ, вул. Урицького, 45
 
19241137  Головна спеціалізована редакція літератури мовами
      національних меншин України
      254025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
 
2473085  Книжкова палата України
      253094, м. Київ, вул. Гагаріна, 27
 
5905668  Видавництво "Преса України"
      254047, м. Київ, проспект Перемоги, 50
 
02473145  Державне спеціалізоване видавництво "Техніка"
      254053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
 
3706180  Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті
      України"
      252601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 51а     
 
21562972  Центр технічної експлуатації та управління
      радіорелейних ліній, радіомовлення, радіозв'язку та
      телебачення (ЦТЕ УРРТ)
      03179, м. Київ, просп. Перемоги, 15 км
 
21558442  Київський радіотелевізійний передавальний центр
      (КРТПЦ)
      04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10
 
      Кількість об'єктів - 19
 
      Всього по органу управління - 49 
      
          Орган управління МІНКУЛЬТУРИ
 
            ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
2403452  Львівське державне проектно-конструкторське
      технологічне бюро
      290007, м. Львів, вул. Данилишина, 4
 
      Кількість об'єктів - 1
 
             ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 
20966087  Одеське державне конструкторське бюро
      кіноустаткування
      270005, м. Одеса, вул. Дальницька, 32/34
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
5789357  Харківське державне художньо-виробниче підприємство
      Укрдержцирку
      310052, м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 20
 
      Кількість об'єктів - 1
 
               м. КИЇВ
 
16482679  Газетно-журнальне видавництво
      252003, м. Київ, вул. Прорізна, 2
 
22857400  Державне підприємство "Редакція журналу "Пам'ятки
      України: історія та культура"
      252050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2
 
2404397  Українська студія хронікально-документальних
      фільмів "Укркінохроніка"
      252133, м. Київ, вул. Щорса, 18
 
14274385  Українська кіностудія анімаційних фільмів
      "Укранімафільм"
      253094, м. Київ, вул. Кіото, 27
 
2133225  Центр інформатики Міністерства культури та мистецтв
      України
      252034, м. Київ, вул. Ярославів вал, 36а
 
21608289  Дирекція Будинку державних художніх колективів
      252032, м. Київ, бульвар Т.Г.Шевченка, 50/52
 
      Кількість об'єктів - 7 
 
      Всього по органу управління - 10 
 
         Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ
 
          АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
 
14310649  Державне підприємство "Феодосійський оптичний
      завод"
      334800, м. Феодосія, вул. Московська, 11
 
16507244  Державне підприємство "Наукова база "Ай-Петрі"
      334800, м. Феодосія, проспект Леніна, 4
 
16502169  НДІ аеропружних систем
      334800, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 85
 
14311198  Кримське льотно-випробувальне підприємство
      334812, м. Феодосія, вул. Калініна, 33
 
143314587 Науково-дослідний технологічний інститут
      функціональної  мікроелектроніки
      333000, м. Сімферополь, вул. К.Маркса, 60
 
14310554  Державне підприємство "Конструкторське технологічне
      бюро "Суднокомпозит"
 
      Кількість об'єктів - 6
 
            ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
14312022  Науково-дослідний інститут "Гелій"
      287100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18
 
      Кількість об'єктів - 1
 
           ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14310112  Державне підприємство "Виробниче об'єднання
      "Павлоградський хімічний завод"
      323000, м. Павлоград, вул. Заводська, 44
 
14308368  Державне підприємство "Виробниче об'єднання
      "Південний машинобудівний завод"
      320008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1
 
14308304  Державне конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля
      320059, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3
 
14313369  Державний Дніпровський проектний інститут
      320000, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 6
 
00190472  Державний науково-дослідний інститут безпеки праці
      та екології в гірничорудній та металургійній
      промисловості
      324099, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12
 
5393151  Науково-дослідний гірничорудний інститут
      324086, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 57
 
00193683  Державне ізотопне виробничо-технічне підприємство
      "Укрметалургізотоп"
      320700, МСП, м. Дніпропетровськ,  вул. Кротова, 18
 
04687867  Український державний науково-дослідний і проектний
      інститут азотної промисловості і продуктів органічного
      синтезу (УкрДІАП)
      322609, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Горобця, 2
 
14308368  Комплекс спортивних споруд "Метеор"
      320105, м. Дніпропетровськ, вул. Більшовицька, 1
 
05757883  Державний науково-дослідний та конструкторсько-
      технологічний інститут трубної промисловості
      49600, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а
 
191951   Державне підприємство промислового спеціального
      зв'язку "Промспецзв'язок"
      49028, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1
 
      Кількість об'єктів - 10
 
             ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
05825716  Придніпровське державне управління "Трансаміак"
      338009, м. Горлівка, вул. Політехнічна, 52
 
14311844  Донецький казенний завод гумотехнічних виробів
      83013, м. Донецьк, вул. Софіївська, 1
 
193714   Донецький державний науково-дослідний інститут чорної
      металургії "ДонНДІчормет"
      83000, м. Донецьк, бульв. Шевченка, 26
 
00217159  Український проектно-технологічний науково-дослідний
      інститут вибухозахищеного і рудникового
      електрообладнання з дослідно-експериментальним
      виробництвом
      340052, м. Донецьк,
      вул. ім. 50 Гвардійської дивізії, 17
 
      Кількість об'єктів - 3
 
            ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 
13547194  Житомирський науково-дослідний інститут радіосистем
      262005, м. Житомир, Черняхівського, 109
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 
14313855  Державне підприємство "Завод "Трамплін"
      330076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7
 
14313866  Запорізький електромашинобудівний завод "Іскра"
      330071, м. Запоріжжя, Магістральна, 84
 
20494524  Державне підприємство "Запорізьке конструкторське
      бюро "Іскра"
      330071, м. Запоріжжя, Магістральна, 84
 
14312921  Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне
      конструкторське бюро "Прогрес"
      330068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2
 
20514770  Навчально-спортивна база "Металург"
      330001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 13
 
      Кількість об'єктів - 7
 
             КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14311175  Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР"
      255500, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1
 
186192   Казенний завод порошкової металургії
      07400, м. Бровари, Промвузол
 
      Кількість об'єктів - 1
 
            ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14312683  Державне підприємство "ВО "Хімічний завод
      ім. Петровського"
      349333, м. Петровське, вул. Леніна, 1
 
14308351  Хімічний завод "Зоря"
      349870, м. Рубіжне, вул. Заводська, 1
 
14311005  Спеціальне виробництво Виробничого об'єднання
      "Луганський верстатобудівний завод"
      348000, м. Луганськ, вул. Поштова, 1
 
00209102  Державний науково-дослідний інститут техніки
      безпеки хімічних виробництв
      349940, м. Сєверодонецьк, проспект Гвардійський, 34
 
14314423  ЦКБ "Донець"
      348017, м. Луганськ, вул. Звейнека, 145
 
00187369  Лутугинський державний науково-виробничий
      валковий комбінат
      91060, м. Лутугине, вул. Заводська, 2
 
      Кількість об'єктів - 6
 
            ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14309238  Спеціальне виробництво заводу "Лорта"
      290040, м. Львів, вул. Патона, 1
 
14314601  Український державний науково-дослідний інститут
      приймальних електронно-променевих трубок "Еротрон"
      290044, м. Львів, вул. Антоновича, 90
 
      Кількість об'єктів - 2
 
            МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14307618  Державне підприємство "Дослідно-проектний центр
      кораблебудування України"
      327014, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38
 
14312468  Український науково-дослідний інститут
      стандартизації та сертифікації у суднобудуванні
      327001, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 2
 
14310796  Південне виробничо-технічне підприємство
      327028, м. Миколаїв, вул. Кірова, 240а
 
04770114  Державне підприємство "Трансаміак"
      327046, смт Тернівка, вул. Фурманова, 1
 
14313240  Суднобудівний завод ім. 61 Комунара
      327014, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38
 
14307498  Науково-виробниче підприємство "Машпроект"
      327030, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 42-а
 
14311821  Проектно-конструкторське бюро "Прогрес"
      327030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 41
 
14308339  Виробниче об'єднання "Зоря"
      32030, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 42-а
 
      Кількість об'єктів - 7
 
             ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14309623  Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"
      270005, м. Одеса, вул. Хворостіна, 45
 
14307848  Одеське державне виробничо-технічне підприємство
      "Граніт"
      270078, м. Одеса, вул. Терешкової, 27
 
14311608  Науково-дослідний інститут "Шторм"
      270078, м. Одеса, вул. Терешкової, 27
 
      Кількість об'єктів - 4
 
             СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 
14314452  Шосткинський завод "Імпульс"
      245110, м. Шостка, вул. Куйбишева, 41
 
14315351  Державне підприємство "Шосткинський завод "Зірка"

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн