Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 "Залізничний тарнспорт і метрополітен". Частина 2 "Робітники"

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Довідник № 601 від 17.12.1999

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 5

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7

 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Приймає, зберігає, веде облік і видає
нафтопродукти та обтиральні матеріали згідно з  установленим
порядком. Готує охолоджену воду для забезпечення тепловозів.
Обслуговує встановлене насосне обладнання.  Приймає  і  здає
відпрацьовані нафтопродукти. Забезпечує схоронність підзвітних
матеріальних цінностей, бере участь у проведенні інвентаризації.
Утримує в чистоті території і приміщення складу, дотримується
правил охорони праці, виробничої санітарії  і  протипожежної
безпеки.
 
   Повинен знати:  правила  і порядок зберігання, обліку і
видавання нафтопродуктів і обтиральних матеріалів; будову і роботу
насосних агрегатів і вимірювальних приладів; правила і нормативні
документи з охорони праці; правила поводження з протипожежним
інвентарем.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
             60. СИГНАЛІСТ
 
   Завдання та обов'язки. Закріплює вагони і поїзди, що стоять
на коліях, гальмовими башмаками (гальмовими  пристроями)  за
порядком і нормами, які встановлені технічно-розпорядчим актом
станції, вилучає гальмові башмаки. Подає звукові і видимі сигнали
під час приймання, відправлення, пропускання поїздів та здійсненні
маневрових робіт. Здійснює облік наявності на робочому місці
гальмових башмаків і контролює їх справність. Перевіряє зайнятість
колії, переводить курбелем централізовані стрілки,  перевіряє
правильність приготування маршруту у разі приймання, відправлення
та пропускання поїздів в умовах порушення роботи  пристроїв
сигналізації, централізації та блокування. Навішує та знімає
сигнали для позначення хвоста поїзда. Установлює та охороняє
переносні сигнали та петарди, встановлює сигнальні знаки, які
загороджують місце проведення колійних робіт. Стежить за поїздами,
які перебувають у русі і своєчасно подає звукові та видимі сигнали
керівникові колійних робіт. Знімає сигнали загороджень та петард з
дозволу керівника колійних робіт.
 
   Повинен знати:  правила  і  норми  з  охорони  праці,
технічно-розпорядчий акт та технологічний процес роботи станції в
частині, яка стосується його роботи; принцип роботи гальмових
пристроїв і правила їх експлуатації, будову гальмових башмаків та
правила користування ними, розташування стрілкових переводів та
ізолюючих дільниць; основні знання про будову централізованих
стрілок та правила переведення їх курбелем; поїзні сигнали і
порядок позначення ними хвоста поїзда; переносні, ручні та звукові
сигнали,  сигнальні  знаки;  схеми загородження сигналами та
сигнальними знаками місць проведення колійних робіт і знімних
рухомих  одиниць; порядок установлення та знімання сигналів,
сигнальних знаків та петард; порядок користування переносним
телефонним зв'язком або переносними радіостанціями.
 
                            3-й розряд
 
   - у разі огородження поїздів установленими сигналами на
станціях промислового та залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта  або  одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                            4-й розряд
 
   - у разі огородження поїздів установленими сигналами  з
виконанням  маневрових  робіт  на  станціях  магістрального
залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією сигналіста 3 розряду не менше 1 року.
 
            61. СКЛАДАЧ ПОЇЗДІВ
 
   Завдання та обов'язки. Керує рухом маневрового локомотива
через  радіозв'язок, подаванням ручних та звукових сигналів.
Забезпечує правильне розміщення і погодженість дій робітників, які
беруть участь у виконанні маневрів. Розформовує-формує поїзди і
групи вагонів. Відчіпляє і причіпляє вагони до поїздів, подає
вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і
прибирає їх з цих колій. Переставляє вагони і поїзди з колії на
колію, з парку в парк і передає їх з однієї станції на іншу.
Закріплює та огороджує поїзди і вагони, які стоять на коліях,
гальмовими башмаками і забирає їх з-під вагонів. Бере участь у
випробовуванні автоматичних гальм поїздів. Переводить під час
маневрів централізовані стрілки, що не обслуговуються черговими
стрілкового поста, або централізовані стрілки, які передані на
місцеве керування. Розчіплює вагони під час розпуску поїздів з
сортувальних гірок. Регулює швидкість насування в процесі розпуску
поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу. Забезпечує
безпеку руху, схоронність рухомого складу і вантажу. Утримує в
чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.
 
   Повинен знати: посадову інструкцію складача поїздів та його
помічника; правила перевезень вантажів; правила і норми з охорони
праці; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що
обслуговуються; план формування поїздів; будову гальмових башмаків
і правила користування ними; порядок переведення нецентралізованих
стрілок та централізованих стрілок, що передані на  місцеве
керування; основні знання про будову вагонів і контейнерів; план,
профіль, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів
навантаження-вивантаження  вагонів  у  маневрових районах, що
обслуговуються.
 
                            3-й розряд
 
   - у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах
промислового залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна  освіта  або  одержання  професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                            4-й розряд
 
   - у  разі  виконання  маневрової  роботи в малодіяльних
маневрових районах на станціях  магістрального,  залізничного
транспорту  та  напружених  маневрових  районах  промислового
залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією складача поїздів 3 розряду не менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   - у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах
на станціях магістрального залізничного транспорту і напружених
маневрових районах промислового залізничного транспорту під час
роботи складача поїздів в "одну особу".
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією складача поїздів 4 розряду не менше 1 року.
 
                            6-й розряд
 
   - у разі виконання маневрової роботи в напружених маневрових
районах на станціях магістрального залізничного транспорту під час
роботи   складача   поїздів   в   "одну   особу",   з
формуванням-розформуванням поїздів на сортувальних гірках малої і
середньої та великої потужності.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією складача поїздів 5 розряду не менше 1 року.
 
   Примітка. Помічник складача поїздів тарифікується на один
розряд нижче складача поїздів, під керівництвом якого він працює.
 
        62. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ
           ТА РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, робить поточний ремонт,
виявляє та усуває несправності в вузлах  бігунків  східців,
транспортних котушках, роликах, блоках настилу гребенів східців
ескалаторів. Виявляє  несправності  у  блокувальних  ланцюгах
електросхеми за допомогою комутатора з виявлянням відключених
блокувальних пристроїв під керівництвом слюсаря більш високої
кваліфікації. Визначає зовнішні несправності ескалатора. Відновлює
відключені блокувальні пристрої.
 
   Повинен знати: принцип дії ескалатора і взаємодію роботи його
механізмів; норми зазорів у полотні східців, між поручнями і
балюстрадою;  призначення   електровимірювальних   приладів;
найменування, призначення і способи застосування електрослюсарного
інструменту;  визначення   придатності   інструменту,   що
застосовується; призначення вантажопідйомних пристроїв; основи
електротехніки.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, виконує електромонтажні і
слюсарні  роботи  середньої  складності  під  час поточного,
профілактичного ремонту і ревізії ескалаторів. Виявляє та усуває
нескладні  дефекти  в  роботі  електродвигуна  та  в  схемі
електрообладнання. Усуває дрібні несправності в захисних пристроях
полотна східців і поручневої установки. Відшукує несправності у
блокувальному ланцюзі електросхеми за допомогою комутатора з
виявлянням  відключених  блокувальних  пристроїв.  Ремонтує і
виготовляє вузли та деталі із слюсарним обробленням і підганянням
їх по 11-12 квалітетах (по 4-5 класах точності). Бере участь у
ревізії,  ремонті  і  налагодженні  пристроїв  телекерування
ескалаторами.
 
   Повинен знати: будову ескалатора і взаємодію його основних
вузлів; призначення окремих  елементів  електросхеми;  методи
відшукування несправностей в роботі електросхем та їх усунення;
призначення пристроїв телекерування ескалаторами і методи усунення
дефектів у їх роботі; порядок переведення роботи ескалаторів з
телекерування на місцеве ручне і назад; основні допуски для
монтажу ескалаторних вузлів і їх позначення на кресленнях; будову
і призначення  контрольно-вимірювального  інструменту;  основи
електротехніки,  механіки  і  технології демонтажу і монтажу
ескалаторів та оброблення металів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та
ремонту ескалаторів 2 розряду не менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Обслуговує,  виконує  складні
електромонтажні і слюсарні роботи з поточного, профілактичного
ремонту і ревізії ескалаторів. Ремонтує  і  робить  ревізію
електрообладнання  ескалаторів  із  зніманням,  розбиранням,
складанням і  встановленням  електродвигунів,  з  фазовим  і
короткозамкненим ротором до 100 кВт в умовах станцій метрополітену
з закінченням усіх робіт короткого "вікна". З'єднує електродвигун
з редуктором з дальшим його регулюванням. Виявляє та усуває
складні  дефекти  у  роботі  електродвигуна  і  схемах
електрообладнання. Ремонтує, робить монтаж силових і контрольних
кабелів з розділенням та їх випробуванням. Здійснює демонтаж,
ремонт, ревізію і монтаж пускової і захисної електроапаратури з
розміченням місць установлення. Заміряє напругу, силу струму і
опору в окремих ланцюгах і різних видах з'єднань складної схеми
електрообладнання.  Робить  капітальний  ремонт  і  перевіряє
обладнання та апаратуру на панелі керування. Складає нескладні
виконавчі схеми, ескізи, креслення. Перевіряє індикатором ланцюги
другорядної комутації схем електропроводок. Виконує такелажні
роботи вагою до 2 т. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що
збирається з підганянням по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).
Дотримує зв'язок механічних і електричних параметрів під час
монтажних робіт. Ремонтує і робить ревізію простих елементів
телекерування ескалаторами.
 
   Повинен знати: будову і взаємодію всіх вузлів, механізмів і
електрообладнання ескалаторів різних типів; норми, допуски і
зазори, встановлені для монтажу ескалаторів і регулювання пускової
і захисної апаратури; правила монтажу ескалаторів; будову і
призначення  електродвигунів;  принцип  роботи  асинхронних
електродвигунів з фазовим і короткозамкненим ротором; дефекти, що
виникають під час роботи електрообладнання, і способи їх усунення;
призначення пристроїв електромагнітних реле струму і напруги,
проміжних реле часу; правила  користування  вантажопідйомними
пристроями;  правила  вимірювання  напруги,  сили  струму та
електроопору; принцип роботи пристроїв телекерування ескалаторами
та  їх  зв'язок  з  ручним  керуванням;  будову і технічні
характеристики найпростіших елементів установок  телекерування
ескалаторами.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
ескалаторів 3 розряду не менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує  та  регулює
найбільш  відповідальні вузли привода ескалаторів, редуктора,
виконує особливо складні електромонтажні і слюсарні роботи під час
поточного  і профілактичного ремонту ескалаторів. Ремонтує і
здійснює ревізію електрообладнання ескалаторів із  зніманням,
розбиранням і встановленням електродвигунів з фазовим ротором і
автоматичним переключенням обмоток статора і короткозамкненим
ротором потужністю понад 100 кВт. Ремонтує захисні пристрої та
автоматику. Виготовляє шаблони і пристрої. Випробовує і здає
відремонтоване обладнання. Здійснює демонтаж, монтаж, налагодження
і регулювання схеми електроприводів ескалаторів без автоматичного
переключення обмоток статора електродвигуна "Трикутник-зірка",
здійснює монтаж складних схем керування електропривода. Усуває
несправності  і  пошкодження  в  схемах  електроприводу,
електродвигунів, апаратів у процесі експлуатації та ремонту.
Перевіряє і ремонтує електричні частини приладів із зняттям з них
електричних схем. Ремонтує, здійснює ревізію складних елементів
телекерування ескалаторами. Виготовляє особливо складні шаблони і
пристрої. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що складається,
з підганянням по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності).
 
   Повинен знати: конструктивну будову електродвигунів і схеми
внутрішніх з'єднань їх обмоток; призначення і будову обладнання і
апаратури панелей керування; способи прокладання кабелів в умовах
машинного залу і нахиленої частини ескалаторів; класифікацію типів
приладів, правила їх перевірки, випробування і способи усунення
дефектів у роботі, способи вимірювання величин опору ізоляції і
розміру потужності; технічні умови на капітальний перемонтаж схем
електропривода; схеми електрообладнання ескалаторів усіх типів;
методи визначення несправностей у електросхемах ескалаторів різних
типів і способи швидкого відновлення роботи під час несправностей;
принципові і монтажні схеми установок телевізійного керування
ескалаторами і приладами, що застосовуються під час налагодження
окремих  вузлів;  правила користування окремими телевізійними
установками.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
ескалаторів 4 розряду не менше 1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Обслуговує, ремонтує і здійснює
ревізію ескалаторів і  їх  електрообладнання  із  зніманням,
розбиранням, складанням і установленням електродвигунів з фазовим
ротором і автоматичним переключенням обмоток статора. Здійснює
монтаж дослідних електродвигунів і схем керування електроприводу з
їх випробуванням. Здійснює монтаж  складних  схем  керування
електропривода.  Перевіряє,  налагоджує, регулює і випробовує
електродвигуни та електросхеми ескалаторів усіх типів. Здійснює
демонтаж, ремонт і налагодження особливо складних вузлів пристроїв
автотелекерування ескалаторами. Перевіряє режим роботи обладнання
приладів, механізмів і установок під час ревізії і ремонту.
Виготовляє особливо складні шаблони і пристрої. Здійснює слюсарне
оброблення обладнання, що збирається, з підганянням по 5 квалітету
(1-го класу точності).
 
   Повинен знати: конструктивні особливості електрообладнання
ескалаторів усіх типів; схеми електричних приводів ескалаторів
дистанційного керування змінного струму, їх будову і принцип
роботи; системи механічних передач і редукторні пристрої; способи
перевірки  режимів  навантажень  і  зняття  експлуатаційних
характеристик, способи монтажу і демонтажу особливо складних схем
керування електроприводів ескалаторів; будову всіх  установок
автотелекерування  ескалаторами;  правила  складання технічної
документації на відремонтоване обладнання; технічні умови на
випробування, регулювання, приймання і здавання електрообладнання
ескалаторів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
ескалаторів 5 розряду не менше 1 року.
 
     63. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
         МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує у
справному стані металоконструкції (затвори). Розбирає, ремонтує і
складає окремі вузли з ремонтом і виготовлянням до них деталей зі
слюсарним обробленням  і  підганянням їх по 12-14 квалітетах
(5-7 класах точності). Підганяє і встановлює деталі під прихватку
і зварювання. Спільно працює з електрогазозварником. Замінює
мастило у підшипниках, редукторах, гідроприводах. Очищає фільтри
затворів.  Транспортує  та  бере  участь  у навантаженні та
розвантаженні  окремих  вузлів  металоконструкцій.  Здійснює
профілактичний ремонт, усуває дрібні несправності обладнання.
 
   Повинен знати:  принцип  дії електродвигунів, приладів і
металоконструкцій і залежність роботи їх механізмів; будову і
правила експлуатації лебідок, інструменту і пристроїв; способи
перевірки та підгонки деталей; основні знання про ремонтні розміри
вузлів та деталей; причини виникнення корозії та способи боротьби
з нею; призначення мастильних матеріалів, які використовуються;
властивість рідин, які використовуються в гідравлічних затворах;
елементарні знання з електротехніки; основні правила охорони праці
при виконанні такелажних робіт; режим роботи металоконструкцій.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує
у справному стані металоконструкції (затвори) з ручним механічним
приводом. Стежить за діями залучених працівників при одночасному
закриванні ними двох або трьох вказаних затворів  під  час
комплексних випробувань. Усуває нескладні несправності. Ремонтує
та виготовляє вузли та деталі з слюсарною обробкою та підганянням
їх по  11-12  квалітетах  (4-5  класах  точності). Проводить
гідравлічні випробування вузлів, механізмів, які складаються, під
тиском до 100 атм. Розмічає, розробляє, фазує кабелі. Здійснює
монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок. Ремонтує,
збирає та встановлює електророзподільчі шафи, щити і контакторні
панелі. Здійснює профілактичний ремонт установлених електромоторів
змінного струму. Ремонтує окремі вузли та деталі електропускових
та регулюючих пристроїв та електроінструменту. Вимірює  опір
електроізоляції.
 
   Повинен знати:  будову,  умови  і  правила  експлуатації
металоконструкцій з ручним механічним приводом; основні знання про
допуски і посадки та позначення їх на кресленнях; способи ремонту
та складання деталей та вузлів механізмів металоконструкцій;
правила  експлуатації підйомно-транспортних механізмів; будову
електродвигунів змінного  струму,  пускорегулюючої  апаратури;
допустимі навантаження при роботі електродвигунів; будову та
призначення  контрольно-вимірювального  інструменту;  правила
випробування  опору  електроізоляції;  основи  електротехніки,
механіки та технології обробки металів та гідравліки; габарити
тунелю.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання  професії  безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря-електрика з
обслуговування та  ремонту  металоконструкцій  метрополітену
2 розряду не менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує
в справному стані станційні, тунельні та вестибюльні затвори
шлюзового та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними
прискорювачами. Практично навчає керуванню затворами і спостерігає
за діями залучених працівників інших служб при  одночасному
закриванні та відкриванні ними чотирьох або п'яти тунельних,
станційних та вестибюльних затворів під час їх  комплексних
випробувань. Усуває несправності у затворах під час комплексних
випробувань до початку руху поїздів. Збирає черв'ячні редуктори,
трансмісії,  герметизації  та гідравлічні домкрати. Проводить
гідравлічне випробування вузлів механізмів, які складаються, під
тиском вище 100 атм. Ремонтує асинхронні електродвигуни та реле
різних систем. Ремонтує і регулює пускову і захисну апаратуру.
Здійснює слюсарне оброблення та підганяння деталей та вузлів по
7-10 квалітетах (2-3 класах точності).
 
   Повинен знати:  будову  і  призначення  металоконструкцій
шлюзових та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними
прискорювачами; технологічну послідовність монтажу, демонтажу,
ремонту і ревізії механізмів та електрообладнання, допуски і
посадки та позначення їх на кресленнях та схемах електричного
обладнання; будову захисту і автоматики; конструкції реле різних
систем; правила керування затворами всіх типів  розташування
металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
металоконструкцій метрополітену 3 розряду не менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує
в справному стані станційні, вестибюльні затвори всіх типів.
Навчає керуванню затворами всіх типів залучених робітників інших
служб. Наглядає за діями цих працівників при випробуванні групи
затворів. Усуває несправності в затворах у разі комплексних
випробувань  до  початку  руху поїздів. Ремонтує, налагоджує
гідропровід  запірної  і  запобіжної  арматури,  золотникових
перемикачів  та швидкоходових гідравлічних насосів. Ремонтує,
регулює  та  випробовує  захисні  пристрої  та  автоматику,
електроапаратуру  щитів  і  пультів  дистанційного  керування
блокування затворів з колійною (світлофорною)  сигналізацією.
Відновлює зношені деталі та вузли з наступним обробленням та
припасуванням їх по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності). Виконує
складні  такелажні  роботи. Складає технічну документацію на
відремонтоване обладнання. Заряджає пневмогідравлічні акумулятори.
Веде технічні облікові записи на відремонтоване або перевірене
обладнання. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії.
 
   Повинен знати: конструкції, ремонт, налагоджування і правила
обслуговування  затворів усіх типів, крім двосторонньої дії;
технічні умови на регулювання та випробування вузлів механізмів і
електроприладів,  прийоми  виконання  такелажних  та  простих
зварювальних робіт; порядок організації робіт з  монтажу  і
демонтажу металоконструкцій; дистанційне керування і зблокування з
ним пристроїв сигналізації, централізації і блокування; будову
колії; способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;
розташування приладів схеми гідрокомунікації; схеми дистанційного
керування, блокування і електроживлення.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
металоконструкцій метрополітену 4 розряду не менше 1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує
в справному стані станційні, тунельні і вестибюльні затвори всіх
типів, включаючи нетипові затвори двосторонньої дії. Розбирає,
ремонтує, складає, налагоджує, регулює і випробовує спеціальні
затвори двосторонньої дії у поєднаних електричних і механічних
ланцюгах керування з диспетчерською централізацією. Виявляє та
усуває дефекти під час експлуатації обладнання при перевірці в
процесі ремонту та у разі комплексних випробувань. Ремонтує,
налагоджує і регулює схеми автоматики керування та  захисту
затворів, проводить комплексне випробування, налагоджує і керує
затворами у заданих режимах. Заповнює технічну документацію на
відремонтоване обладнання.
 
   Повинен знати: будову всіх типів затворів; електротехніку,
механіку, основи гідравліки, геометрії і тригонометрії; технічні
характеристики  і  конструкції  обладнання, яке ремонтується,
налагоджується та випробовується, а також режим його роботи;
дослідні зразки металоконструкцій; способи налагодження пристроїв
автоматики; допустимі навантаження на працюючі деталі і механізми;
способи  комплексного  керування металоконструкціями у різних
режимах;  будову  контрольно-вимірювальних  приладів;  способи
запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг
при зварюванні; правила складання технічної документації  на
відремонтоване обладнання.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
металоконструкцій метрополітену 5 розряду не менше 1 року.
 
       64. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
        РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Розбирає та складає окремі вузли з
ремонтом та виготовленням до них деталей із слюсарним обробленням
та підганянням їх по 12-14 квалітетах (5-7 класах точності).
Чистить, протирає, промиває електротехнічне обладнання. Лудить та
паяє твердим і м'яким припоями. Прокладає, розробляє, зрощує
кабелі.  Обслуговує  та  робить  профілактичний   ремонт
металоконструкцій (затворів) і усуває дрібні несправності. Заміняє
мастила у вузлах та механізмах. Очищає та фарбує затвори.
 
   Повинен знати: принцип роботи електромеханічного обладнання
метрополітену;  типи  електрообладнання  та  кабелів,  які
обслуговуються; способи монтажу проводів; принцип дії приладів та
металоконструкцій  (затворів);  будову і правила експлуатації
лебідок, інструменту і пристроїв; способи перевірки та приганяння
деталей;  основні  знання  про розміри ремонту деталей, які
складаються та виготовляються; причини виникнення корозії та
способи боротьби з нею; призначення змащувальних матеріалів, що
застосовуються,  властивості  рідин,  що  застосовуються  у
гідравлічних  затворах, елементарні технічні знання з будови
електроустановок та основи  електротехніки;  правила  ведення
такелажних робіт під час монтажу; режим роботи металоконструкцій
(затворів).
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування та
ремонтує обладнання метрополітену з ручними електромеханічними,
електрогідравлічними приводами та керує ними з місцевих пультів і
від ручного приводу. Контролює стан керування обладнання від
ручного приводу на станціях. Бере участь в місцевих та комплексних
випробуваннях обладнання ліній, станцій. Усуває несправності під
час закривання та відкривання обладнання з ручним приводом.
Розбирає, ремонтує та складає вузли електромеханічного обладнання
з виконанням робіт по 11 - 12 квалітетах (4 - 5 класах точності).
Ремонтує окремі вузли і деталі електропускової апаратури та
електродвигуни малої потужності. Заміряє  опір  ізоляції  та
заземлення. Змінює, промиває та ремонтує фільтри. Обслуговує
насоси та вентилятори  різного  призначення,  крім  основних
вентиляторів.  Бере  участь  у  випробуванні повітропроводів,
трубопроводів. Виміряє напругу розжарювання ламп, мережі та рівня
сигналу. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики.
Ревізує блоки живлення. Керує затворами з ручним приводом та
нескладними затворами з електромеханічним приводом, обслуговує їх,
ремонтує. Проводить гідравлічне випробування під тиском до 100
атм. вузлів механізмів, що збираються. Робить монтаж з'єднувальних
кабельних муфт та кінцевих обробок.  Ремонтує,  складає  та
встановлює електророзподільні шафи, щити та контакторні панелі.
Перевіряє маркування монтажів та принципової схеми. Обробляє за
кресленнями ізоляційні матеріали, усуває пошкодження кабелів.
Регулює та юстирує прилади та апарати під керівництвом слюсаря -
електрика вищої кваліфікації.
 
   Повинен знати: будову такелажного обладнання з керуванням з
місцевих пультів; принципи роботи електропускової  апаратури,
приладів і апаратів; методи очищення обладнання від корозії;
правила читання робочих креслень та електросхем; основи знань з
електротехніки,  механіки,  гідравліки  та технології обробки
металів; габарити наближення будівель та  обладнання;  схеми
живлення  обладнання;  правила  випробування  трубопроводів,
повітропроводів; правила вибору запобіжників за  номінальними
навантаженнями; загальні знання про джерела та схеми живлення
постійним та змінним струмом, квалітети (класи точності); будову,
умови та правила експлуатації металоконструкцій з ручним приводом
та нескладних з  механічним  приводом;  способи  закріплення
металоконструкцій, які ремонтуються; прийоми ремонту та складання
деталей  і  вузлів  механізмів  металоконструкцій;  правила
експлуатації   підйомно-транспортних   механізмів;   будову
електродвигунів;  пускорегулювальної  апаратури;   допустимі
навантаження під час роботи електродвигунів; будову та призначення
контрольно-вимірювального інструменту; правила випробування опору
електроізоляції.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та
ремонту устаткування метрополітену 2 розряду не менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування та
ремонтує обладнання з електромеханічними та електрогідравлічними
приводами та керує ними з дистанційних пультів та станцій.
Обслуговує черв'ячні, гідравлічні домкрати. Замінює підшипники,
шестерні з виконанням робіт із слюсарним оброблянням деталей по
7-10 квалітетах (2-3 класах точності). Ремонтує та замінює реле
різних систем, електропускову апаратуру та електродвигуни. Замінює
діоди у  схемах  керування  обладнанням  та  забезпечує  їх
працеспроможність. Робить ревізію і налагоджує пристрої релейного
захисту, електроавтоматики та телемеханіки.  Виявляє  дефекти
обладнання, що реконструюється, та усуває їх. Робить монтаж
складних схем з'єднань. Розбирає і складає ключі і реле схем
телеавтоматики. Продзвонює монтаж та пристрої телеавтоматики.
Обслуговує, ремонтує  та  керує  вентиляційними,  станційними
тунельними затворами. Складає та розбирає редуктори трансмісії та
гідравлічні домкрати. Ремонтує електродвигуни та реле різних
систем. Бере участь у випробуванні обладнання, ліній, станцій.
Складає  випробні  схеми  для  перевірки  налагодження  схем
телеавтоматики  під  керівництвом  слюсаря - електрика вищої
кваліфікації.
 
   Повинен знати: будову обладнання, що  обслуговується,  з
керуванням з дистанційних пультів та станцій; норми спрацьовування
вузлів та деталей; схеми  керування  обладнанням  у  різних
технологічних  режимах;  гідравлічне випробування посудин, що
працюють під тиском; принцип роботи газоаналізаторів; технологічну
послідовність демонтажу і монтажу вузлів і деталей обладнання;
допуски, посадки, позначення на кресленнях та схемах електричного
обладнання; будову та способи налагодження приладів, механізмів,
апаратів, що ремонтуються; правила розрахунку опорів,  схеми
складних  з'єднань,  принципові  і  монтажні схеми апаратури
телеавтоматики, схеми електроживлення; будову  і  призначення
металоконструкцій  шлюзового  та  інших  типів,  технологічну
послідовність монтажу, демонтажу, ремонту та ревізії механізмів та
електрообладнання; пристрої захисту та автоматики; конструкції
реле різних систем, способи запобігання та усунення деформації
металів та внутрішніх напруг під час зварювання; дефекти, які
виникають під час зварювання та монтажу затворів, способи їх
усунення; правила керування затворами всіх типів, розташування
металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
устаткування метрополітену 3 розряду не менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки. Здійснює технічне обслуговування,
ремонтує та налагоджує насоси, вентилятори, клапани, датчики
роботи командної сигналізації та керування мережею, об'єктом.
Регулює співвісність валів, гвинтових опор, редукторів конічних,
черв'ячних. Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної
апаратури на відеотерміналах на стендах, габарити наближення
обладнання після закінчення робіт. Виконує складні такелажні
роботи з демонтажу окремих вузлів. Виконує слюсарні роботи по
6-7 квалітетах (1-2 класах точності). Замінює фільтри. Прокладає
кабелі та підключає їх до кінцевих вимикачів та електродвигунів.
Ремонтує,  регулює,  налагоджує схеми місцевого автоматичного
керування. Керує обладнанням у різних технологічних режимах.
Працює на електровимірювальних та регулювальних блоках. Керує та
проводить випробування у різних технологічних режимах. Ремонтує,
налагоджує, регулює датчики різних систем, електронних блоків та
електропускової апаратури,  що  використовується  у  ланцюгах
дистанційного керування. Випробовує обмотки електродвигунів та
такелажного обладнання. Робить монтаж і юстирування особливо
точних і складних приладів. Виявляє та усуває дефекти у роботі
приладів. Перераховує електричні прилади на інші границі виміру.
Проводить вимірювання електричних характеристик обладнання, що
обслуговується, та апаратури автоматики. Складає випробні схеми
для перевірки та налагодження схем телеавтоматики. Робить монтаж
обладнання телеавтоматики. Виявляє дефекти і причини спрацювання
деталей  шляхом  огляду  апаратури  телеавтоматики  на місці
встановлення.  Робить  ревізію,  ремонт  і  налагодження
рейкоконтактної апаратури. Обслуговує, ремонтує та утримує в
справному стані затвори всіх типів, крім нетипових. Навчає на
практиці керувати затворами всіх типів залучених працівників інших
служб. Ремонтує і налагоджує гідроприводи, запірну і запобіжну
арматуру,  золотникові  перемикачі та швидкохідні гідравлічні
насоси. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії. Складає
і веде технічну документацію на відремонтоване обладнання.
 
   Повинен знати:  конструктивні  особливості обладнання, що
обслуговується; технічні умови на його виготовлення; приймання і
монтаж; порядок організації робіт з випробування систем автоматики
за технічними режимами; правила взаємоув'язки положення обладнання
із суміжними пристроями, систему допусків, посадок та позначення
їх на кресленнях; читання креслень; будову та  експлуатацію
посудин,  що  працюють  під  тиском; технічні характеристики
обладнання,  що  обслуговується,  принципові  схеми  ланцюгів
телеавтоматики і телесигналізації, електричні норми обладнання та
каналів телеавтоматики; правила налагодження  та  регулювання
складних контрольно-вимірювальних приладів; конструкції, ремонт,
налагодження і правила обслуговування затворів усіх типів; прийоми
виконання  такелажних  і простих зварювальних робіт; порядок
організації робіт з монтажу і  демонтажу  металоконструкцій;
дистанційне керування і заблокування з ним пристрою сигналізації,
централізації та блокування; будову колії; способи відновлення та
зміцнення  спрацьованих  деталей; розташування приладів схеми
гідрокомунікації, схеми дистанційного керування, блокування та
електроживлення; причини виникнення неполадок в роботі обладнання
та способи їх усунення.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
устаткування метрополітену 4 розряду не менше 1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки. Здійснює технічне обслуговування,
ремонтує, налагоджує та випробовує режимні схеми  керування.
Ремонтує, робить монтаж, налагоджує складні та точні прилади,
установки, датчики усіх систем та типів. Виконує роботи  з
комплексного випробовування обладнання та усунення несправностей
під час випробувань. Регулює співвісність петель обладнання.
Перевіряє електронні плати. Використовує у роботі електронну
вимірювальну апаратуру - осцилографи, високовольтні вимірювачі та
генератори. Налагоджує систему автоматики. Складає схеми для
проведення  спеціальних  нетипових  випробувань  апаратури
телеавтоматики. Перевіряє особливо складні пристрої апаратури
телеавтоматики.  Регулює  рівні  сигналів  каналів  зв'язку.
Обслуговує, ремонтує та керує затворами усіх типів. Веде технічний
нагляд за монтажем затворів із сторонніми організаціями. Виявляє
та усуває дефекти під час експлуатації обладнання, під час
перевірки в процесі ремонту та під час випробувань. Ремонтує,
налагоджує та регулює схеми автоматики керування та захисту
затворів. Випробовує, налагоджує та керує затворами у заданих
режимах.
 
   Повинен знати:  правила  та  способи  налагодження  схем
телевимірювань,  телесигналізації,  телеавтоматики;   будову
електровимірювальних приладів, схеми та режими роботи обладнання;
основні зразки складних схем та вузлів, методи  відновлення
відповідальних вузлів та деталей; способи комплексного керування
обладнанням у різних режимах; прийоми та способи  виявлення
несправностей та їх усунення на всіх типах обладнання; конструкцію
всіх типів затворів; технічні характеристики та  конструкції
обладнання, яке ремонтується, налагоджується та випробовується, а
також режими його  роботи;  способи  налагодження  пристроїв
автоматики; будову контрольно-вимірювальних приладів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
устаткування метрополітену 5 розряду не менше 1 року.
 
                            7-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює технічне  обслуговування,
ревізує та регулює складні датчики, газоаналізатори, комплексне
налагодження датчиків роботи командної сигналізації та керування
мережею, об'єктом.
 
   Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної апаратури на
відеотерміналах на стендах. Обслуговує стояки зв'язку, персональні
ЕОМ з телемеханікою на базі функціонально-орієнтованого процесу.
Впроваджує автоматизовані робочі місця. Здійснює  капітальний
ремонт насосів, вентиляційних установок.
 
   Повинен знати:  правила  та способи схем телевимірювань,
телесигналізації, телеавтоматики та газового обладнання; будову
електровимірювальних  приладів  мікросхем  та  режими  роботи
обладнання, що обслуговується; методи відновлення відповідальних
вузлів та деталей; допустимі навантаження на обладнання.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсар-електрик
з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6 розряду
не менше 1 року.
 
                            8-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює технічне  обслуговування,
ремонтує, налагоджує та випробовує схеми керування дослідного
обладнання, системи автоматизованого керування робочих місць,
створених на базі засобів обчислювальної техніки. Виявляє та
усуває несправності в системах автоматики, телемеханіки,  що
працюють  із  застосуванням  засобів  обчислювальної техніки.
Ремонтує, обслуговує і налагоджує засоби обчислювальної техніки,
пристрої систем обліку енергії та інших складних систем. Ремонтує,
здійснює монтаж, налагоджує окремі блоки обчислювальної техніки,
виготовляє друковані плати. Експлуатує електронну апаратуру.
 
   Повинен знати:  дослідні зразки складних схем та вузлів
обчислювальної техніки, механіки та мікропроцесорів;  способи
комплексного керування мережею, об'єктами в різних режимах, ознаки
та способи виявлення несправностей та їх усунення на обладнанні
усіх типів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи   за   професією
слюсаря-електрика  з  обслуговування  та ремонту устаткування
метрополітену 7 розряду не менше 1 року.
 
     65. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
          СТАНЦІЙНОГО ТА ТУНЕЛЬНОГО
          УСТАТКУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує,  утримує  в
справному стані і перевіряє на працеспроможність прибиральні
машини з електроприводом, що не оснащені захисними пристроями,
побутові  кондиціонери  повітря,  холодильники,  верстати для
полірування  мармуру,  мармуромийні  машини,  електропилососи,
фарбопульти, насоси з нагнітання цементного розчину і гарячого
бітуму, шпатлювальні машини, вишки та інше обладнання пневматичної
та електричної дії. Робить профілактичний і середній ремонт
обладнання. Виготовляє пристрої для складання, ремонту і монтажу
обладнання. Вивіряє крильчатку вакуум-насоса з її балансуванням.
Розбирає, ремонтує, складає механічні вузли обладнання,  яке
обслуговується. Здійснює  слюсарне оброблення деталей по 7-10
квалітетах (2-3 класах точності). Виконує демонтаж, ремонт і
монтаж електродвигунів, пускової апаратури електропроводок та
інших механізмів.
 
   Повинен знати:  будову  обладнання  усіх  типів,  що
обслуговується; правила експлуатації, технічні умови ремонту,
випробовування, регулювання і приймання  прибиральних  машин,
кондиціонерів  повітря,  холодильників;  правила  застосування
контрольно-вимірювальних інструментів, приладів  та  ремонтних
пристроїв;  систему  допусків  та  посадок, квалітети (класи
точності); будову проводок усіх типів; елементарні розрахунки
перерізів проводів, запобіжників та допустимі навантаження джерел
живлення.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує в
справному стані автомати для розміну монет, грошово-рахункові
машини, пристрої ідентифікації і підрахунку пластикових жетонів,
які  виконані  на  мікросхемах  із  застосуванням  сучасних
напівпровідникових  фотоприладів,  великих інтегральних схемах
(ВІС), які мають у своєму складі невелику мікро-ЕОМ, електронні
схеми  раціональних  маршрутів  проїзду  пасажирів по лініях
метрополітену, прибиральні акумуляторні машини  і  машини  з
пристроями захисту електродвигуна, електронагрівальні пристрої і
прилади, які  оснащені  автоматикою  і  пристроями  захисту,
автоматичні  підзарядні  пристрої,  пристрої  ідентифікації і
підрахунку пластикових жетонів, які виконані на мікросхемах із
застосуванням сучасних напівпровідників. Виконує профілактичний і
середній ремонт обладнання, яке обслуговується. Бере участь в
капітальному ремонті. Робить слюсарне оброблення деталей по 6 - 7
квалітетах (1 - 2 класах точності). Виконує монтаж і випробовує
обладнання.  Перевіряє, ремонтує електричні схеми обладнання,
захисні пристрої та автоматику. Виявляє несправності в процесі
роботи електричної і механічної частини обладнання та усуває їх.
 
   Повинен знати:  конструктивні  особливості,  електричні і
кінематичні схеми електронних систем автоматичного керування та
інших пристроїв, які виконані на мікросхемах; порядок перевірки на
приладах транзисторів з визначенням їх характеристик; підбір і
заміну  транзисторів  в  електронних  схемах  відповідно  до
встановлених електричними параметрами; будову, призначення та
правила експлуатації обладнання, що обслуговується; технічні умови
і  послідовність  ремонту  та  монтажу  обладнання,  правила
випробування; способи визначення причин пошкоджень і передчасного
спрацювання  деталей;  класифікацію  теплових  вимірювальних
електроприладів, порядок їх перевірки і користування ними; правила
користування  фрезерними,  свердлильними,  стругальними  і
заточувальними  верстатами,  вимірювальними  приладами  та
інструментами.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
станційного та тунельного устаткування метрополітену 4 розряду не
менше 1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та обов'язки.  Бере  участь  у  розробленні  і
випробуваннях  дослідних  зразків  електронної  техніки,  в
модернізації обладнання  з  програмним  керуванням  на  базі
мікропроцесорів, що призначені для контролю пропуску пасажирів.
Здійснює комплексне технічне обслуговування, налагодження, ремонт,
перевірку і здавання в експлуатацію електронних схем і блоків з
перевірки і видачі білетів з магнітним  носієм.  Діагностує
мікропроцесорне обладнання видачі білетів і жетонів, а також
контролю пасажирів. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному
стані  автоматичні  контрольні  пункти з пропуску пасажирів.
Обслуговує, перевіряє і регулює акумуляторні самохідні прибиральні
машини з електронною системою керування. Здійснює демонтаж і
монтаж електричної і механічної частин автоматичних контрольних
пунктів  з  пропуску  пасажирів,  електричних  кип'ятильників
безперервної   дії,   автоматичних   регуляторів   струму,
зарядно-буферних пристроїв, побутових кондиціонерів. Перевіряє дії
високочастотних електросхем,  характеристик  напівпровідникових
приладів, які застосовуються в обладнанні, що обслуговується.
Виміряє опір ізоляції діючих електроустановок, котушок і ємність
конденсаторів. Випробовує імпульсні лічильники. Регулює роботу
реле і магнітних пускачів. Замінює контакти. Відновлює і замінює
деталі і вузли обладнання, що обслуговується. Регулює фотодатчики
і термодатчики, погоджує їх роботу з роботою усього пристрою.
Перевіряє і налагоджує всі види захисних пристроїв і автоматики.
 
   Повинен знати: методи і способи переналагодження електронного
обладнання систем контролю і керування апаратури передавання
даних;  конструктивні  особливості  систем  керування, методи
діагностування,  конструктивні  особливості,  кінематичні  та
електричні  схеми,  правила  експлуатації  і  технологічної
послідовності розбирання, ремонту і складання обладнання, яке
обслуговується;  характеристики  напівпровідникових  приладів;
принцип роботи високочастотних і імпульсних схем; основи знань про
геометричну оптику, інфрачервоні світлофільтри, радіотехнічні та
електротехнічні матеріали; правила розрахунків обмоток  реле,
трансформаторів, методи і правила виконання робіт на діючих
електроустановках; основи автоматики та автоматичного регулювання.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
станційного та тунельного устаткування метрополітену 5 розряду не
менше 1 року.
 
     66. СЛЮСАР З ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ НА
        ПУНКТАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує,  оглядає  і перевіряє
технічний стан механічного, електричного і пневматичного простого
і середньої складності обладнання, деталей і вузлів на локомотивах
з метою забезпечення безпеки руху поїздів та надійної роботи їх
під час експлуатації. Кріпить буксові струнки та кришки, шапки
моторно-осьових підшипників, підвіски тягових двигунів, кожухи
зубчатих передач. Здійснює слюсарне оброблення, припасовує вузли і
деталі по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).
 
   Повинен знати: будову, технічні та експлуатаційні  дані,
технологічний процес розбирання, ремонту і складання механічного,
електричного і пневматичного обладнання машин, апаратів, приладів;
основні монтажні електричні схеми; прийоми і методи визначення і
усунення несправностей вузлів і деталей локомотивів; призначення і
застосування  контрольно-вимірювальних  інструментів, шаблонів,
приладів та пристроїв.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
 
   Приклади робіт:
   Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:
   1. Гальм, пневматичного і гальмового обладнання.
   2. Жалюзі, вентиляторів тепловозів і дизель-поїздів.
   3. Кронштейнів щіткоутримувачів тягових двигунів.
   4. Обладнання дахового електровозів і вагонів електропоїздів.
   5. Передач гальмових важільних.
   6. Приладів ударно-зчепних.
   7. Редукторів   осьових,  валів  карданних,  корпусів
амортизаторів і реактивних тяг.
   8. Ресор листових, гвинтових.
   9. Скоб запобіжних.
   10. Трубопроводів паливної, масляної, водяної систем, секцій
холодильника тепловозів і дизель-поїздів.
   11. Щіток  -  регулювання  і  притирання  по колектору,
щіткотримачів електричних машин і кронштейнів тягових двигунів -
заміна.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує,  оглядає  і перевіряє
технічний стан складного механічного, електричного і пневматичного
обладнання,  агрегатів,  установок,  апаратів,  приладів  на
локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійної
роботи  їх у процесі експлуатації. Визначає обсяги ремонту.
Здійснює слюсарне оброблення і припасовує вузли і деталі по
6-7 квалітетах (1-2 класах точності).
 
   Повинен знати: будову, конструктивні особливості і взаємодію
механічного, електричного і пневматичного обладнання; технічні і
експлуатаційні  дані  обладнання,  електричні монтажні схеми,
технологію ремонту вузлів деталей і агрегатів локомотивів і вимоги
до якості ремонту; прийоми і методи визначення та усунення
несправностей вузлів, деталей локомотивів;  способи  контролю
складання   і   регулювання   роботи   вузлів;   будову
контрольно-вимірювальних інструментів,  шаблонів,  приладів  і
пристроїв, які застосовуються.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на
пунктах технічного обслуговування 4 розряду не менше 1 року.
 
   Приклади робіт:
   Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:
   1. Апаратури високовольтної, низьковольтної і грозозахисної,
приводів осьових редукторів електровозів і вагонів електропоїздів.
   2. Букс роликових з підшипниками ковзання, колісних пар,
моторно-осьових підшипників, тягових двигунів, допоміжних машин,
головних контролерів, реверсорів, швидкодіючих вимикачів.
   3. Генераторів тягових, паливних насосів, паливно-підкачуючих
насосів, газорозподільного механізму тепловозів і дизель-поїздів.
   4. Колекторів тягових двигунів, електричних машин.
   5. Повітророзподільників, електроповітророзподільників.
   6. Магістралей  гальмових,  гальмових  і  зрівнювальних
циліндрів.
   7. Механізмів  силових,  валів  відбору  і  передавання
потужності,  клиноремінних  приводів  вузлів  тепловозів  і
дизель-поїздів.
   8. Струмоприймачів електровозів і вагонів електропоїздів.
   9. Швидкостемірів, їх приводів, датчиків.
 
                            6-й розряд

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн