Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 "Залізничний тарнспорт і метрополітен". Частина 2 "Робітники"

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Довідник № 601 від 17.12.1999

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 4

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7

 
кондиціюванням повітря.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією поїзного електромеханіка 5 розряду не менше
1 року.
 
        42. ПОСТАЧАЛЬНИК ПОЇЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Доставляє перевізні документи в межах
станції на всі об'єкти та поїзди. Приймає документи згідно з
записом, зробленим у книзі реєстрації документів і перевіряє їх
кількість. Здає документи за підписом.
 
   Повинен знати: правила приймання, здавання документів; місце
знаходження пунктів приймання і здавання документів і безпечні
маршрути проходження до цих пунктів; правила особистої безпеки під
час знаходження на коліях станції.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
 
         43. ПРЕСУВАЛЬНИК КОЛІСНИХ ПАР
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Розпресовує колеса, центри та шестерні
з осей колісних пар локомотивів та вагонів, випресовує пальці
кривошипів на гідравлічних пресах з застосуванням спеціальних
пристроїв. Перевіряє елементи колісних пар після розпресування.
Запресовує  колеса, центри та шестерні на осі колісних пар
локомотивів, вагонів і пальців кривошипів на гідравлічному пресі,
випробовує на зсув ступиці коліс під керівництвом пресувальника
більш високої кваліфікації. Керує тельферами та кран-балками під
час повороту та установлення колісних пар, осей і центрів на прес
і знімає з пресу елементи колісних пар після розпресування.
 
   Повинен знати: принцип роботи гідравлічних пресів різних
типів; технічні умови і правила розпресування колісних пар;
призначення та способи встановлення спеціальних пристроїв; основні
знання про допуски і посадки; правила роботи з тельферами та
кран-балками.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно  суміжною  або  спорідненою  професією
3 розряду не менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Запресовує колеса, центри та шестерні
на осі колісних пар локомотивів, вагонів та пальців кривошипів на
гідравлічних  пресах  із застосуванням спеціальних пристроїв.
Перевіряє та підбирає елементи колісних пар перед запресовуванням.
Вивіряє  осі  колісної  пари  на  пресі  у вертикальній та
горизонтальній площинах. Забезпечує необхідний натяг під час
запресовування центрів та розміру між центрами колісної пари.
Насаджує колеса, центри, шестерні на осі колісних пар. Регулює
роботу  преса.  Контролює  положення  колісної пари під час
запресовування. Знімає індикаторні діаграми. Визначає  якість
запресовування за індикаторною діаграмою.
 
   Повинен знати:  будову  і  конструктивні  особливості
гідравлічних пресів різних типів; технічні умови та правила
запресовування коліс, центрів і шестерень на осі колісних пар;
механічні властивості металів; допуски і посадки; будову і роботу
самописних індикаторів преса.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією пресувальника колісних пар 4 розряду не менше
1 року.
 
           44. ПРИЙМАЛЬНИК ПОЇЗДІВ
 
   Завдання та обов'язки. Оглядає вантажні вагони в комерційному
відношенні  для  встановлення  наявності запірно-пломбувальних
пристроїв ЗПП (пломб), щільності закривання люків і  дверей
піввагонів  і  критих вагонів, бортів платформ, правильності
розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі,
щільності закриття кришок верхніх люків і т. ін. у поїздах, які
прибувають та сформовані. Оглядає поїзди в комерційному відношенні
з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які
загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, які
перевозяться, керує роботою щодо їх усунення та контролює усунення
комерційних несправностей. Повідомляє про виявлені комерційні
несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки
схоронності вантажу. Видає наряд маневровому  диспетчеру  на
відчеплення несправних вагонів. Визначає обсяг робіт з усунення
комерційних несправностей і порядок їх виконання, бере участь у
перевірках стану і наявності вантажу у вагонах і контейнерах.
Навішує ЗПП (пломби) на вагони після  усунення  комерційних
несправностей  і  записує  у  книгу пломбування. Оформляє в
установлених випадках акти  загальної  форми  і  підготовляє
оперативні  повідомлення  про несхоронні перевезення. Записує
результати огляду поїзда і  вагонів  у  книгу  реєстрування
комерційних несправностей. Здійснює контроль та вживає заходів до
скорочення термінів простою рухомого складу. Бере участь  у
розслідуванні  випадків  пропускання  вагонів  з комерційними
несправностями.
 
   Повинен знати: правила комерційного огляду поїздів і вагонів;
правила  безпеки  і порядок ліквідації аварійних ситуацій з
небезпечними вантажами за умови перевезення їх  залізницями;
технологічний процес роботи пункту комерційного огляду; будову
вантажної  частини  вагонів  різних  типів;  технічні  умови
навантаження і кріплення вантажів; правила перевезень вантажів;
порядок складання актів загальної форми і рапортів на складання
комерційних актів; технологічний процес роботи станції; правила
охорони праці.
 
                            3-й розряд
 
   - у разі комерційного огляду вагонів на під'їзних коліях
станцій, які не мають пунктів комерційного огляду, на пунктах
комерційного огляду залізничних станцій 2 класу.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                            4-й розряд
 
   - у разі комерційного огляду вагонів на пунктах комерційного
огляду залізничних станцій 1 класу і позакласних.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією приймальника поїздів 3 розряду не менше
1 року.
 
                            5-й розряд
 
   - у разі комерційного огляду вагонів на прикордонних,
міждержавних передаточних, міждорожніх станціях.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією приймальника поїздів 4 розряду не менше
1 року.
 
   Примітка. Старший приймальник поїздів тарифікується на один
розряд вище приймальників поїздів, якими він керує.
 
       45. ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ
           (залізничний транспорт)
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань щодо
навантаження-вивантаження і приймання-видавання вантажу та багажу
в установлені строки. Організує роботи з виконання вантажних і
комерційних операцій - навантаження, вивантаження, сортування,
приймання, видавання та зважування вантажу та багажу. Забезпечує
збереження під час транспортування і зберігання вантажу та багажу
і раціональне розташування його на складах, у вагонах. Вживає
заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу під
вантажними операціями.
 
   Повинен знати: правила перевезень; правила навантаження і
кріплення, вивантаження вантажу та багажу; правила приймання
вантажу та багажу для перевезення і видавання їх отримувачам;
правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних
робіт; вимоги до вагонів під час перевезення різних вантажів;
основні маршрути проходження вантажу та багажу; правила зберігання
вантажу та багажу.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань щодо
навантаження-вивантаження  та  приймання-видавання  багажу  в
установлені строки. Перевіряє правильність розміщення і кріплення
на   відкритому  рухомому  складі  довгомірних,  лісних,
великогабаритних, негабаритних, небезпечних та інших вантажів,
розміщення і кріплення яких проводиться відповідно до технічних
умов навантаження і кріплення вантажів, розміщення вантажів за
кресленнями і схемами, що не передбачені технічними умовами.
Складає комерційні акти і акти загальної форми у разі виявлення
несхоронних перевезень вантажу. Здійснює контроль за дотриманням
робітниками норм і  правил  охорони  праці  та  ефективного
використання  вантажно-розвантажувальних  машин  і механізмів.
Оформляє документи на вантажі, що перевозяться, та веде облік
переробки, приймання, відправлення вантажу та багажу, вводить
інформацію про виконані вантажні операції в ПЕОМ. Організує
сортування  і  навантаження вантажу та багажу відповідно до
сітьового і дорожнього плану формування  поїздів.  Контролює
справний стан вагів, необхідного інвентаря та матеріалів для
маркування вантажу та багажу, пломбування вагонів та контейнерів.
Контролює і керує роботою підлеглих робітників щодо приймання,
обліку, зберігання, маркування та видавання вантажу, багажу і
ручної поклажі. Встановлює черговість видавання вантажу, багажу та
ручної поклажі. Встановлює черговість відправлення  вантажів.
Організує правильне розміщення вантажу на транспортних засобах,
складах, контейнерних майданчиках з метою їх  зберігання  і
раціонального використання складських площ. Вживає заходів щодо
скорочення строків простою рухомого складу.
 
   Повинен знати: правила перевезень та порядок  оформлення
документів на перевезення вантажу та багажу і технічні умови
навантаження  і  кріплення  вантажу;  посадову  інструкцію
прийомоздавальника вантажу та багажу; правила комерційного огляду
транспортних засобів; інструкцію з ведення станційної комерційної
звітності;  інструкцію  щодо порядку і технології зважування
вантажу, утримання і технічного обслуговування вагових приладів;
правила перевезень небезпечних вантажів і порядок ліквідації
пов'язаних з ними аварійних ситуацій; технологічний процес роботи
станції; інструкції щодо обліку навантаження та вивантаження
вантажу під час перевезень різними  транспортними  засобами;
інструкції з перевезень негабаритних та важковагових вантажів;
інструкцію з актовопретензійної роботи; інструкцію з розшуку
загублених вантажів; правила пломбування вагонів і контейнерів,
кріплення закруток та маркування вантажів; будову  вантажної
частини вагонів різних типів та їх технічні дані; державні
стандарти на пакування; Статут залізниць України ( 457-98-п );
Угоду про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( 998_011 );
положення про порядок охорони вантажу і об'єктів на залізничному
транспорті; стандарти та умови транспортування  і  пакування
вантажу;  правила  з охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Стаж роботи за професією прийомоздавальника вантажу та багажу
2 розряду не менше 1 року.
 
   Примітка. Старший  прийомоздавальник  вантажу  та  багажу
тарифікується на один розряд вище, якщо робітник  поряд  з
виконанням  обов'язків,  передбачених  його  кваліфікаційною
характеристикою, керує підлеглими йому виконавцями, або якщо на
нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою у разі
відсутності підлеглих виконавців.
 
         46. ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА
             БАГАЖУ В ПОЇЗДАХ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Приймає, навантажує, підгруповує на
шляху прямування поїзда, вивантажує і здає вантаж і багаж на
станціях. Забезпечує раціональне розміщення вантажу і багажу в
вагоні відповідно до плану формування, супроводжує і забезпечує
схоронність  вантажу і багажу на шляху прямування. Оформляє
супроводжувальні документи при прийомі вантажу і багажу  до
перевезення  і здає їх на станціях призначення. Заздалегідь
інформує телеграмою або по телефону станції, на яких підлягають
вивантаженню багаж і вантажобагаж загальною вагою більше 500 кг і
неподільного  місця  вагою  більше  80  кг.  Забезпечує
вантажно-розвантажувальні  роботи  за  час зупинки поїзда на
станціях. Облік прийнятих до перевезення і виданих на шляху
прямування вантажу і багажу. Опалення, вологе і сухе прибирання у
вагоні, нагляд за технічним станом вагона на шляху прямування.
 
   Повинен знати: правила перевезення  вантажів  і  багажу;
раціональні схеми завантаження вагонів; порядок обліку вантажів і
багажу та  оформлення  супроводжувальних  документів;  будову
багажного вагона і порядок обслуговування систем і установок у
ньому; схему залізниць; план формування перевезення вантажобагажу,
графіки руху  поїздів  і  час зупинки на станціях на шляху
прямування - в межах дільниці, яка обслуговується; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
   Примітка. Старший  прийомоздавальник вантажу та багажу у
поїздах тарифікується на один розряд вище прийомоздавальників,
якими він керує.
 
        47. ПРОБИВАЛЬНИК-ПРОДУВАЛЬНИК ТРУБ
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Пробиває,  прочищає та продуває
димогарні та жарові труби котлів паровозів та парових кранів
різних систем у холодному та гарячому стані. Очищає вогневу топку
сталевою щіткою. Очищає зольник від шлаку та димової коробки від
згару.
 
   Повинен знати:  будову  приладів  і  інструментів,  що
застосовуються для пробивання та продування димогарних і жарових
труб, та правила користування ними; правила та способи пробивання;
прочищання та продування труб; порядок послідовності пробивання,
прочищання та продування труб; будову та роботу котла паровоза,
правила підтримання вогню у топці при виконанні робіт на гарячому
паровозі.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
 
      48. ПРОВІДНИК-ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПОШТОВИХ ВАГОНІВ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує поштовий вагон, утримує
його в чистоті, забезпечує безперебійну роботу приладів опалення,
водопроводу,  електрообладнання  вентиляційних  і  холодильних
установок і усуває їх несправності. Бере участь у технічному
огляді поштового вагона перед відправленням у рейс, обробці і
обміні пошти. Виймає листи із  поштових  ящиків;  штемпелює
кореспонденцію;  бере  участь  у  поіменній перевірці пошти,
розпаковуванні і запаковуванні страхових мішків, прийманні і
видаванні пошти із поштового вагона; обслуговує пасажирів поїзда
на шляху прямування послугами зв'язку; забезпечує схоронність
пошти під час обміну і на шляху прямування, а також виконує іншу
роботу за дорученням начальника поштового вагона.
 
   Повинен знати: загальну будову поштового вагона і  його
основних вузлів; внутрішнє обладнання; види і строки ремонту
вагонів, ревізії букс і гальм і системи електрообладнання; види
несправностей, при яких вагони не повинні включатись в склад
поїзда;  будову  електрообладнання  вагонів   (генератора,
акумуляторної  батареї,  розподільного  щита  з  приладами,
вентиляційних установок, холодильників та ін.); правила технічної
експлуатації  та  інструкцію  з сигналізації на залізничному
транспорті в обсязі, необхідному для провідників пасажирських
вагонів; порядок завантаження і розвантаження поштових вагонів;
адміністративно-територіальний поділ України; план направлення
пошти в межах дільниці, яка обслуговується; поштові плани та
інструкції в обсязі, необхідному для виконання вищевказаних робіт.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
       49. ПРОВІДНИК ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ВАНТАЖІВ
 
                            3-й розряд
 
   Кваліфікаційні вимоги. Приймає  вантаж  та  наглядає  за
навантаженням його у вагон, супроводжує його на шляху прямування.
Забезпечує встановлені умови перевезення і збереження вантажів.
Здає вантажі замовникам за встановленим порядком.
 
   Вживає заходів щодо усунення несправностей вагона на шляху
прямування.
 
   Повинен знати: порядок приймання і здавання вантажів; правила
навантаження вантажів; розміщення і кріплення вантажів у вагоні;
умови їх перевезення; правила технічної експлуатації та інструкцію
із сигналізації залізниць згідно з колом обов'язків; загальні
знання щодо будови вантажних вагонів; маршрут перевезень вантажів;
правила пожежної безпеки і охорони праці під час руху поїзда.
 
   Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
      50. ПРОВІДНИК ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ЛОКОМОТИВІВ І
       ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ У НЕРОБОЧОМУ СТАНІ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Бере участь у перевірці технічного
стану, оглядає та приймає локомотиви і пасажирські вагони, які
пересилаються. Забезпечує безпеку руху при  їх  пересиланні.
Застосовує,  у  разі  потреби,  гальмові  засоби. Забезпечує
схоронність рухомого складу, що  пересилається,  інструменту,
інвентаря, запасних частин, мастильних матеріалів і сигнальних
пристроїв згідно з описом. Вживає заходів до забезпечення ремонту
локомотивів і вагонів на найближчому пункті за умови виявлення
несправностей, які перешкоджають безпечному руху локомотивів і
вагонів.
 
   Повинен знати: правила охорони праці; інструкцію про порядок
пересилання локомотивів,  моторвагонного  рухомого  складу  і
пасажирських вагонів; правила безпеки для робітників залізничного
транспорту на електрифікованих дільницях; правила приймання і
здавання локомотивів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
        51. ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА
 
   Завдання та  обов'язки.  Забезпечує  високу  культуру
обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда та їх безпеку
в аварійній обстановці. Утримує внутрішнє обладнання вагона та
знімного інвентаря у справному стані. Забезпечує безпечну посадку
та висадку пасажирів. Розміщує пасажирів у вагоні згідно з їх
проїзними документами. Забезпечує безвідмовну роботу приладів
опалення,  освітлювання,  вентиляції,  установок кондиціювання
повітря та холодильних установок. Забезпечує опалення вагонів у
зимовий час і підтримує в них нормальну температуру. Регулює
роботу примусової вентиляції пристроїв кондиціювання повітря,
приладів  освітлювання  і  опалення.  Стежить  за  роботою
електрообладнання, кип'ятильника, нагріванням букс за допомогою
приладу СКНБ (система контролю нагрівання букс), перевіряє роботу
ручного гальма. Забезпечує пасажирів постільною білизною і чаєм. У
фірмових та міжнародних поїздах додатково пропонує пасажирам чай,
каву та кондитерські вироби - цілодобово. На прохання пасажирів з
дітьми,  інвалідів  та  пристарілих  у  фірмових та поїздах
міжнародного  сполучення  доставляє  на  місце  пасажиру  з
вагона-ресторана або буфета різну замовлену продукцію. Одержує і
здає постільну білизну, продукти чайної торгівлі, забезпечує
вагони паливом і водою у разі відсутності екіпірувальної бригади.
Обов'язково заправляє та прибирає постільну білизну у фірмових і
поїздах міжнародного сполучення, а у пасажирських та швидких
поїздах дальнього прямування - на прохання пасажирів спальних
вагонів.  Складає акти на зіпсовані або знищені матеріальні
цінності і в установленому порядку проводить стягнення їх вартості
з винних осіб. Сповіщає пасажирів про назву зупинних пунктів та
тривалість стоянок поїзда на них. Надає у разі потреби першу
(долікарську) медичну допомогу пасажирам. На спеціальних бланках
складає   звіти.   Своєчасно   повідомляє   начальника
(механіка-бригадира) поїзда про наявність вільних місць та місць,
що будуть звільнені у вагонах. Виконує вологе та сухе прибирання
вагона (при цьому прибирає туалети із застосуванням дезрозчину).
Навішує на вагон порядкові номери і маршрутні дошки. Заправляє
твердим паливом, чистить топки і зольники від золи та шлаку.
Забезпечує подавання охолодженої кип'яченої води за допомогою
насоса або спеціальних пристроїв. Приймає та здає за інвентарним
описом і накладними внутрішнє обладнання та знімний інвентар
вагонів (згідно з посадовою інструкцією провідника пасажирського
вагона). У поїздах міжнародного сполучення провідник додатково
здійснює: оформлення дорожньої відомості, митні декларації і
пред'являє їх митним органам для відмітки, отримує та здає валюту,
продає пасажирам плацкарт та оформлює доплатні квитанції згідно з
діючими тарифами міжнародного сполучення, оформлює встановлені
відмітки  на  проїзних документах міжнародного сполучення за
вимогами пасажирів, контролює виконання встановлених для пасажирів
правил під час прямування поїзда у прикордонному районі і по
перегону між прикордонними станціями. У разі  обслуговування
останнього  вагона  провідник  забезпечує контроль за станом
хвостових сигнальних ліхтарів. Огороджує хвіст поїзда під час
зупинки у випадках: під час підходу у разі виклику пожежного
поїзда, допоміжного локомотива, відбудовного поїзда. При цьому
провідник  хвостового  вагона зобов'язаний забезпечити захист
состава. Бере участь у скороченому випробуванні автогальм.
 
   Повинен знати: будову, обладнання пасажирських вагонів усіх
типів,  візків  пасажирських  вагонів усіх типів, гальмового
обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного
обладнання; будову СКНБ, СПС (системи пожежної сигналізації),
установок кондиціювання повітря та високовольтного  опалення,
порядок  обслуговування  та  регулювання  приладів  опалення,
примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок,
протипожежного обладнання; правила користування обладнанням у
вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх
у аварійній ситуації; інструкцію із забезпечення пожежної безпеки
у вагонах пасажирських поїздів; інструкцію з безпечного ведення
робіт; рекомендації з надання першої (долікарської допомоги):
географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі;
порядок користування службовими розкладами пасажирських поїздів;
посадову інструкцію провідника пасажирського вагона; форми обліку
та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання.
 
   Під час  обслуговування  вагонів  міжнародного сполучення
додатково повинен знати: іноземну мову в обсязі, передбаченому
програмою спеціальної підготовки, яка забезпечує спілкування з
пасажирами з службових питань; транспортну географію країн згідно
з  маршрутом  прямування  поїздів; правила ведення дорожньої
документації, перевезень пасажирів та багажу; тарифи міжнародного
сполучення; поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на
залізницях по маршруту прямування поїзда.
 
                            3-й розряд
 
   - у разі обслуговування вагонів у  поїздах  приміського
сполучення та у парках відстою вагонів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                            4-й розряд
 
   - у разі обслуговування вагонів, що прямують у поїздах
місцевого і далекого сполучення, вагонів спеціального призначення.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією провідника пасажирських вагонів 3 розряду не
менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   - у разі обслуговування вагонів, що прямують, у фірмених та
поїздах міжнародного сполучення.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією провідника пасажирських вагонів 4 розряду не
менше 1 року.
 
      52. ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ У ПАРКАХ
             ВІДСТОЮ ВАГОНІВ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує паливом, опалює вагони в
зимовий час і підтримує в них нормальну температуру повітря.
Забезпечує справність дверних замків і схоронність внутрішнього
обладнання та інвентаря в вагонах. Приймає і здає згідно з
інвентарним описом внутрішнє обладнання і  знімний  інвентар
вагонів.
 
   Повинен знати: загальну будову пасажирських вагонів; будову
приладів опалення; пам'ятку провіднику пасажирських вагонів з
охорони праці.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
       53. ПРОВІДНИК СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНОГО ВАГОНА
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Стежить за технічним станом вагона на
шляху прямування. Утримує в справному стані, чистоті і схоронності
внутрішнє обладнання і знімній інвентар вагона. Забезпечує роботу
приладів опалення, освітлення, вентиляції, холодильних установок.
Стежить за роботою електрообладнання. Забезпечує опалення вагонів
у зимовий час і підтримує в них нормальну температуру. Виконує
вологе і сухе прибирання вагона. Забезпечує вагон паливом і водою.
Перевіряє наявність і справність денних і нічних сигналів вагона
на шляху прямування. Забезпечує огородження і безпеку поїзда при
його вимушеній зупинці згідно з інструкцією з сигналізації на
залізницях України.
 
   Під час обслуговування службового вагона рефрижераторного
поїзда (секції)  готує  їжу  для  бригади,  яка  обслуговує
рефрижераторний поїзд (секцію), і чергує під час відпочинку
бригади.
 
   Повинен знати: загальну будову службово-технічного вагона;
будову і порядок обслуговування приладів опалення, примусової
вентиляції  і  кондиціонування  повітря,  електрообладнання,
холодильних  установок;  правила пожежної безпеки; інструкцію
провідника пасажирських вагонів; правила перевезення пасажирів і
багажу по залізницях України; пам'ятку з охорони праці провіднику
пасажирських вагонів; рекомендації з надання першої (долікарської)
допомоги.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
      54. ПРОВІДНИК СПЕЦВАГОНА УСТАНОВ ДЕРЖБАНКУ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Стежить за технічним станом спецвагона
на шляху прямування. Разом з бригадою інкасаторів бере участь у
навантаженні та розвантаженні зі спецвагона цінностей. Утримує у
справному стані, чистоті та схоронності внутрішнє обладнання та
знімний  інвентар  вагона.  Забезпечує  роботу  приладів
електроосвітлення,  водопостачання,   опалення,   вентиляції
холодильного та іншого обладнання. Своєчасно подає заявки у пункти
технічного обслуговування вагонних  дільниць  на  виправлення
виявлених несправностей та здійснює контроль за якістю виконаної
роботи.
 
   Повинен знати: загальну будову службово-технічного вагона;
будову і правила експлуатації приладів опалення, водопостачання,
вентиляції, енергопостачання, електроосвітлення, холодильного та
іншого обладнання та способи усунення дрібних несправностей.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
        55. ПРОМИВАЛЬНИК КОТЛІВ ПАРОВОЗІВ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки. Промиває паровозні котли, парові
котли, крани різних систем і тендери паровозів водою під тиском.
Оглядає  і  дефектує  промивальні  пробки, якірні, накладні,
підбрюшні, тендерні промивальні люки і люки лаза. Очищає від
накипу  стінки котлів за допомогою спеціальних інструментів.
Заготовляє і встановлює паронітові прокладки для промивальних
люків пробок і азбестових плетінок овальних люків. Перевіряє
якість  промивання  і  герметичності  встановлення  люків  і
промивальних пробок.
 
   Повинен знати: будову, правила промивання котлів паровозів і
парових кранів різних систем; місця відкладення накипу у котлах;
будову водопровідної мережі та устаткування, що подає воду; види
промивань; прийоми очищення  і  промивання  котлів;  правила
відкривання і закривання промивальних люків, приєднання шлангів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
 
        56. ПРОМИВАЛЬНИК-ПРОПАРЮВАЧ ЦИСТЕРН
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Усуває з цистерн залишки темних і
світлих нафтопродуктів, окрім етильованого бензину і хімічних
продуктів,  на естакадах, спеціальних площадках і спеціально
виділених коліях. Підігріває паром клапани зливних  приладів
цистерн, перевіряє їх технічний стан і правильність (щільність)
закриття. Заправляє клапани зливних приладів та перевіряє їх
технічний стан і правильність (щільність) закриття. Очищає зовні
цистерни, які підготовляються для ремонту.
 
   Повинен знати: будову цистерн і конструкцію зливних приладів;
вимоги  до  цистерн,  які  підготовляються  під  наливання
нафтопродуктів при  їх  холодному  очищенні;  механізми,  що
застосовуються,  інструмент,  інвентар  і  пристрої,  правила
користування ними; будову і правила  користування  захисними
пристроями для роботи всередині цистерни.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна  освіта  або  одержання  професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обробляє цистерни з-під нафтопродуктів
і хімічних продуктів, крім етильованого бензину і  хімічних
продуктів ароматичної групи, з застосуванням пари, гарячої води і
розчинників з подальшим зачищенням. Усуває залишки з цистерн із
застосуванням вакуумної установки, паросифону і пари. Механізовано
усуває залишки етильованого бензину під час холодного оброблення
цистерн. Промиває кришки і клапани за допомогою брандспойта.
Охолоджує і дегазує котли цистерн, сушить і протирає їх внутрішні
частини.
 
   Повинен знати: правила, температурний режим оброблення і
технічні умови до підготовки цистерн під наливання і ремонт;
санітарні вимоги до цистерн, якості дезінфікуючих засобів і
правила їх застосування; будову естакад і спеціальних площадок з
їх улаштуванням; правила користування приладами для механізованого
промивання цистерн, вакуумними  установками  і  парасифонами,
вибухобезпечними ліхтарями та іншими пристроями; розташування
трубопроводів (для подавання гарячої і холодної води, повітря і
розчинів), зливних лотків, каналізаційної мережі, нафтопасток та
інших споруд для очищення залишків продуктів; будову і ремонт
механізованих приладів для промивання внутрішніх поверхонь котлів
цистерн, впускних та випускних клапанів, регулюючих внутрішній
котловий тиск; технологію ремонту нижнього зливного приладу.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 3 розряду не
менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   - за умови оброблення цистерн  під  наливання  харчових
продуктів  з-під  етильованого  бензину і хімічних продуктів
ароматичної групи, нафтової ароматики, розчинників палива для
реактивних двигунів, авіаційного неетильованого бензину марки
Б-70, бензинів етильованих усіх марок, масел 1 - 2 та 3-ї груп,
нефрасу та інших високоякісних нафтопродуктів; заміні та доведенні
ущільнювальних кілець нижніх зливних приладів, які забезпечують
гарантійну схоронність наливних вантажів, що перевозяться.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 4 розряду не
менше 1 року.
 
       57. РЕГУЛЮВАЛЬНИК ШВИДКОСТІ РУХУ ВАГОНІВ
 
   Завдання та обов'язки. Регулює швидкість руху вагонів за
допомогою  гальмування їх гальмовими башмаками. Огороджує та
закріплює вагони, які стоять на коліях, гальмовими башмаками та
вилучає їх. Бере участь в осаджуванні та зчепленні вагонів на
коліях сортувального парку. Забезпечує безпеку руху, схоронність
вагонів і вантажів під час виконання робіт. Прибирає гальмові
башмаки з колій та підносить їх до гальмових позицій. Утримує
гальмові позиції і башмакоскидачі в чистоті. Замінює несправні
гальмові башмаки.
 
   Повинен знати: посадову інструкцію складача поїздів та його
помічника; правила перевезення вантажів; правила і норми охорони
праці та безпечне ведення робіт; технічно-розпорядчий акт і
технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його
роботи; будову гальмових башмаків і пристроїв для встановлення їх
на рейки, правила ставлення і знімання гальмових башмаків з рейок,
розташування гальмових позицій, план і профіль сортувальних колій,
їх спеціалізацію та місткість, ходові якості вагонів, порядок
гальмування вагонів під час  різних  атмосферних  умов  для
забезпечення необхідних інтервалів між відчепами і допустимої
швидкості вагонів в сортувальному парку.
 
                            2-й розряд
 
   - у разі регулювання швидкості руху вагонів у  процесі
розформування-формування  поїздів  на  сортувальних  станціях
промислового залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   - у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях
залізничного транспорту в процесі розформування-формування поїздів
на витяжних коліях або стрілкових горловинах.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на  виробництві,  підвищення
кваліфікації і стаж роботи за професією регулювальника швидкості
руху вагонів 2 розряду не менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   - у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях
залізничного транспорту в процесі розформування-формування поїздів
на сортувальних гірках малої і середньої потужності.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією  регулювальника  швидкості  руху  вагонів
3 розряду не менше 1 року.
 
                            5-й розряд
 
   - у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях
залізничного транспорту в процесі розформування-формування поїздів
на сортувальних гірках великої та підвищеної потужності.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за  професією  регулювальника  швидкості  руху вагонів
4 розряду не менше 1 року.
 
   Примітка. Старший регулювальник швидкості руху вагонів, крім
безпосереднього виконання робіт, які передбачені в кваліфікаційній
характеристиці,  виконує   обов'язки   керівника   бригади
регулювальників швидкості руху вагонів і тарифікується на один
розряд вище регулювальників.
 
          58. РЕМОНТНИК ШТУЧНИХ СПОРУД
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує та утримує  в  технічно
справному  стані  металеві,  дерев'яні,  кам'яні,  бетонні і
залізобетонні мости, шляхопроводи, віадуки, акведуки, естакади,
лотки  та інші штучні споруди. Виконує слюсарні, клепальні,
теслярські та бетонні роботи. Очищає штучні споруди від грязі,
сміття, іржі, снігу та льоду. Заправляє переносні горни. Нагріває
заклепки. Розмотує, виправляє і ріже арматурну сталь. Готує
поверхні штучних споруд під фарбування. Обробляє лісоматеріали
вручну. Змащує шарніри і катки. Планує і зачищає поверхні "на
око". Розпушує, ущільнює, перекидає грунт ручним інструментом
горизонтально і вертикально, прибирає його, застосовуючи носилки і
тачки.  Розламує  пошкоджені асфальтові покриття. Закриває і
відкриває отвори малих мостів і труб. Обколює намерзлий лід в
тунелі. Відбиває відшарований торкрет і бетон в обробці стін
тунеля вручну. Видаляє сольові підмоклі місця і напливи в тунелі.
Висушує заболочені місця і відводить воду за межі можливого її
надходження в обробку тунелю.
 
   Повинен знати: назви і призначення частин  і  елементів
конструкцій штучних споруд; будову ручного інструменту; способи
очищання металевих, бетонних,  залізобетонних,  дерев'яних  і
кам'яних  поверхонь; способи виконання слюсарних, клепальних,
теслярських і бетонних робіт, розмічання, виправляння і різання
арматурної сталі; способи виконання робіт за допомогою ручного
інструменту і пристроїв; прийоми подавання та ущільнення бетонної
суміші; правила підготування поверхонь під фарбування; способи
обробляння  лісоматеріалів  вручну;  правила  переміщення  і
складування вантажів; правила охорони праці і виробничої санітарії
у разі виконання робіт з реконструкції і капітального ремонту
штучних споруд.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує та утримує в технічно
справному стані поверхні опор, а також ремонтує прогонові будови і
вузли штучних споруд із різних матеріалів, замінюючи окремі
елементи. Виконує слюсарні, клепальні, теслярські і бетонні роботи
без  застосування  риштування, колисок і інших допоміжних і
страхувальних пристроїв. Виготовляє накладки. Свердлить отвори під
заклепки в елементах штучних споруд. Гне арматурні стержні в
холодному стані. Шпатлює і фарбує поверхні штучних  споруд.
Розбирає кладки опор штучних споруд. Закладає вибоїни, отвори і
борозни цеглою і бетонною сумішшю. Насікає і розбирає бетонні і
залізобетонні  конструкції.  Заштукатурює поверхні і ремонтує
штукатурку. Улаштовує цементну стяжку. Очищає і замазує тріщини в
асфальтобетонних покриттях на пішохідних мостах і шляхопроводах.
Обробляє лісоматеріали механізованим інструментом. Обшиває дошками
зруби і льодорізи. Укладає і замазує дощатий настил. Розбирає
риштування і шпальні клітки. Ремонтує дерев'яні східці. Улаштовує
рисберми оголовків дренажів і прорізів. Ремонтує і замінює футляри
рухомих опорних частин. Ремонтує мостові бруси. Здійснює демонтаж
протиугінних  пристроїв,  контркутників  і контррейок вручну.
Виготовляє і ремонтує дерев'яні щити для закривання отворів малих
мостів і труб.
 
   Повинен знати: види і типи штучних споруд; основні положення
з їх утримання і ремонту; правила ремонту і способи запобігання
пошкоджень;  правила  холодного і гарячого клепання; розміри
заклепок, допуски і посадки; гатунки і марки сталі; способи і
прийоми  правлення  і  гнуття  арматурних  стержнів; способи
приготування і дозування розчинів; способи пробивання гнізд і
отворів у кладці та у забутці; розбирання кам'яної і бутової
кладки; основні марки цементу, заповнювачів та бетонних сумішей;
види  асфальтобетонних  сумішей,  мастик,  емульсій, інертних
заповнювачів; способи заготовлення опалубочних щитів; прийоми
оброблення лісоматеріалів; правила поводження з антисептуючими та
вогнезахисними сумішами і прийоми  роботи  з  ними;  будову
пневматичних молотків, клепальних скобок та іншого механізованого
інструменту; правила догляду за розчинонагрівачами і насосами.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на  виробництві,  підвищення
кваліфікації і  стаж  роботи за професією ремонтника штучних
споруд 2 розряду не менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує прогонові будови штучних
споруд крім арочних, балочних, розвідних і висячих мостів з
будь-яких матеріалів. Замінює елементи і вузли прогонових будов.
Виконує  слюсарні, клепальні, теслярські і бетонні роботи з
застосуванням  риштувань,  люльок  та  інших  допоміжних  і
страхувальних пристроїв. Виготовляє елементи штучних споруд і
складає їх у вузли. Улаштовує і ремонтує перильні огорожі на
прогонових  будовах і опорах. Установлює арматуру з окремих
стержнів, анкерних болтів, закладних деталей. Виконує складання і
монтаж арматурних сіток і плоских каркасів. Конопатить і заливає
шви у збірних залізобетонних конструкціях. Розшиває шви раніше
викладеної кладки. Ремонтує залізобетонні і металеві східці на
пішохідних мостах і шляхопроводах. Виготовляє залізобетонні деталі
укріплень, лотків і огорож. Профілює і оброблює асфальтобетонні
покриття. Ремонтує регуляційні і захисні споруди. Установлює
опалубки, риштування і шпальні кліті. Підвішує і знімає люльки.
Складає риштування і шпальні кліті. Улаштовує, ремонтує і розбирає
збірні залізобетонні оглядові колодязі підкюветних та закюветних
дренажів та зливної каналізації. Улаштовує, ремонтує та розбирає
водовідвідні залізобетонні лотки. Свердлить отвори в елементах
металевих будівель штучних споруд із застосуванням риштувань,
люльок та інших допоміжних пристроїв. Фарбує елементи металевих
прогонових будівель, оглядових пристроїв та перил з застосуванням
риштувань, люльок та інших допоміжних та страхувальних пристроїв.
Здійснює демонтаж контррейок, контркутників, охоронних кутників та
охоронних брусів із застосуванням електроінструменту. Виконує
одиночну заміну мостових брусів.
 
   Повинен знати: норми утримання і способи огляду штучних
споруд і верхньої будови колії; способи знаходження щілин у
металевих частинах мостів; правила ремонту прогонових  будов
штучних споруд із заміною пошкоджених вузлів; правила виготовлення
і збирання вузлів; способи збирання арматурних сіток і каркасів;
вимоги до якості мастик, емульсій, асфальтових сумішей і в'яжучих
матеріалів; правила улаштування і ремонт покриттів,  способи
ремонту кладки опор і монтажу збірних бетонних і залізобетонних
поверхонь штучних споруд; будову риштувань і шпальних кліток; види
фільтрів і мостіння, способи їх будови; типи укріплюючих плит і
способи їх укладання; типи і будову установок для цементації і
нанесення набризку бетону.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією ремонтника штучних споруд 3 розряду не менше
1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує прогонові будови арочних,
балочних, розвідних і висячих мостів із застосуванням риштувань,
люльок та інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Замінює
елементи і вузли прогонових будов. Прикріплює елементи прогонових
будов болтами. Установлює і прикріплює контркутники (контррейки) і
охоронні  кутники.  Здійснює  монтаж,  демонтаж,  технічне
обслуговування і ремонт зрівнювальних приладів і вкочувачів.
Ремонтує  і  здійснює  технічне  обслуговування механічних і
електричних приводів механізмів розведення і рейкових стиків -
замків  розвідних  прогонових  будов.  Ремонтує  та  утримує
безбаластове мостове полотно, полотно на дерев'яних брусках і
металевих  поперечинах.  Укладає  арматурні сітки. Омонолічує
прокладний ряд. Візує вісь колії  на  штучних  спорудах  з
застосуванням оптичних приладів, усуває відхилення. Улаштовує
залізобетонні сорочки, пояси. Оглядає і ремонтує гідроізоляцію
залізобетонних  і бетонних прогонових будов із застосуванням
розвантажувальних пакетів. Ін'єктує кладку опор штучних споруд і
труб.  Наносить набризк бетону (торкретування). Улаштовує та
ремонтує відводи та стояки кам'яних мостових. Улаштовує тривкі
призми з кам'яного накидання та щебеню. Ремонтує та відновлює шви
обробки стін тунелю з застосуванням риштувань або інших допоміжних
або страхувальних пристроїв. Відбиває шар торкрету або бетону, що
відділяється, у склепіннях та стінах тунелю з застосуванням
риштувань  або  інших допоміжних та страхувальних пристроїв,
пневмоабо електроінструменту. Замінює кронштейни у тюбінгах тунелю
з застосуванням риштувань або страхувальних пристроїв.
 
   Повинен знати: способи сполучень елементів прогонових будов;
правила монтажу металоконструкцій із застосуванням високоякісних
болтів; будову конструкцій рейкових стиків-замків; технологію
виконання робіт з їх ремонту; способи і прийоми встановлення
підйомного устаткування і допоміжних облаштувань і пристроїв;
правила збирання опалубки конструкцій і заливання бетонної суміші
за облицювання; правила і способи кладки із природного каміння
надсклепної будівлі арочних, балочних мостів, труб, лотків і
оголовків, кладки із тесаного каміння зовнішніх верстових рядів
мостових опор; правила суцільної заміни мостового полотна; способи
візування з застосуванням оптичних приладів; правила будови та
утримання безбаластового мостового полотна; способи приготування
бетонної суміші з пластифікуючими добавками для нагнітання і
набризк  бетону  (торкретування);   способи   приготування
полімер-цементного розчину; будову і принцип роботи механізмів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією ремонтника штучних споруд 4 розряду не менше
1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує штучні споруди. Виправляє
опорні частини, піднімає, пересуває та установлює прогонові будови
на вісь. Здійснює інструментальну зйомку  плану  і  профілю
прогонових  будов  і  рейкової  колії.  Вимірює і контролює
габаритність штучних споруд. Знімає і виготовляє шаблони у разі
заміни елементів металевих мостів. Виготовляє і замінює окремі
елементи і прогонові будови в незручних  умовах.  Контролює
затягування високоміцних болтів та шпильок. Розмічає розкладання
плит і отворів для високоміцних шпильок в поясах балок прогонових
будов. Регулює плити по висоті. Нівелює профіль балок. Виготовляє
шаблони для розмітки місць врубів і отворів для болтів під час
заготовлення і заміни мостових брусків. Переносить проектну епюру
мостових брусків на прогонову будову. Розраховує допустиму стрілу
підйому рейкової колії на мостах і робочу висоту мостових брусків.
Кладе льодорізи з природного тесаного каміння,  підп'ятового
каміння в арках і склепіннях кам'яних мостів. Укладає і нарощує
підфермове каміння мостових опор. Складає та встановлює тимчасові
пакетні  прогонові  будови  та опори. Проводить гідрологічні
вимірювання та здійснює нагляд за режимом водного потоку. Розбиває
на місцевості вісі обходу, вісі елементів тимчасових малих мостів
та труб. Замінює малі металеві прогонові будови на залізобетонні.
Замінює окреме каміння облицювання склепінь тунелів. Ремонтує та
відновлює шви обробки склепіння тунелю. Посилює кам'яну та бетонну
обробки стін тунелю залізобетоном, застосовуючи риштування або
інші допоміжні чи страхувальні пристрої. Ліквідує поздовжні та
косі щілини у тунелі.
 
   Повинен знати: способи складання, пересування та встановлення
прогонових будов; способи виконання ковальських та клепальних
робіт з підвісних площадок, риштувань і люльок; режим нагрівання
та охолодження металу, що обробляється; способи встановлення
кружал, розкружалювання та ремонт склепіння арочних, балочних
штучних споруд і труб; правила роботи з геодезичним інструментом;
правила  складання плану і профілю колії і штучних споруд;
особливості гідрогеологічних режимів роботи водопропускних штучних
споруд.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд
5 розряду не менше 1 року.
 
                            7-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує штучні споруди, знімаючи
поперечники за допомогою транспортного пристрою, перекладаючи
обробку стін та зворотного склепіння тунелю з застосуванням
пневмо- або електроінструменту з риштувань та інших допоміжних або
страхувальних пристроїв. Ліквідує деформації склепіння тунелю.
Проводить інструментальне вимірювання зміщення тунельної обробки.
Перекладає обробку склепіння тунелю. Посилює кам'яну та бетонну
обробки склепіння тунелю. Перевіряє габарит тунелю за допомогою
габаритної рами на рухомих риштуваннях. Здійснює  контрольне
нагнітання розчину в обробку і за обробку тунелю. Встановлює у
готові отвори (бурки) анкери у склепінні тунелю та замуровує їх.
Розламує  дефектні  місця  бетонної  (залізобетонної) обробки
склепіння тунелю. Чеканить нестандартні та складні шви у стінах
тунелю, застосовуючи пневмо- або електроінструмент. Відводить
капіж від контактного провода. Ліквідує провісні щілини у тунелі.
Карбує нестандартні та складні шви у склепінні або стінах тунелю,
поблизу кабельних мереж із застосуванням риштувань та інших
допоміжних або страхувальних пристроїв.
 
   Повинен знати:  способи  та  прийоми  виконання робіт з
застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань або інших
допоміжних або страхувальних пристроїв; технологію виконання робіт
при карбуванні нестандартних та складних швів.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд
6 розряду не менше 1 року.
 
         59. РОЗДАВАЛЬНИК НАФТОПРОДУКТІВ
 
                            3-й розряд

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн